Danh sách tiểu hành tinh/391001–391100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391001 2005 SZ107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391002 2005 SM109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391003 2005 SJ115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391004 2005 SL115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391005 2005 SY122 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
391006 2005 SA123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
391007 2005 SO154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
391008 2005 SX170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391009 2005 SU171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391010 2005 SV171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391011 2005 SK173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391012 2005 SL174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391013 2005 SR177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391014 2005 SP178 29/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
391015 2005 SU178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
391016 2005 SF195 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
391017 2005 SX208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391018 2005 SJ233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
391019 2005 SJ234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391020 2005 SE235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
391021 2005 SG236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391022 2005 SC246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391023 2005 SX253 22/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
391024 2005 SL256 22/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
391025 2005 SA269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391026 2005 SS270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
391027 2005 SV270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
391028 2005 SK274 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
391029 2005 SG280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391030 2005 TY1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
391031 2005 TU2 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
391032 2005 TQ10 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
391033 2005 TR15 03/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
391034 2005 TX20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391035 2005 TT24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391036 2005 TV53 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
391037 2005 TC72 03/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
391038 2005 TS73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
391039 2005 TO83 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391040 2005 TV85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
391041 2005 TV89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
391042 2005 TP105 08/10/2005 Moletai Molėtai Obs. 4,0 km MPC · JPL
391043 2005 TV116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391044 2005 TY123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391045 2005 TF141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391046 2005 TC147 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
391047 2005 TE151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391048 2005 TO155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391049 2005 TH161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391050 2005 TO164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
391051 2005 TG166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391052 2005 TE167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391053 2005 TU169 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391054 2005 TE176 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391055 2005 TM195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391056 2005 UK4 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391057 2005 UW7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 650 m MPC · JPL
391058 2005 UJ36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
391059 2005 UL36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391060 2005 UB43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391061 2005 UG43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
391062 2005 UH57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
391063 2005 UT59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391064 2005 UW71 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
391065 2005 UN85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391066 2005 UP85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
391067 2005 UO87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391068 2005 UZ103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391069 2005 UT104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391070 2005 UG107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391071 2005 UE108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
391072 2005 UP111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391073 2005 UH116 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
391074 2005 UY121 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391075 2005 UZ134 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
391076 2005 UZ139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391077 2005 UQ155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
391078 2005 US162 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391079 2005 UH177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391080 2005 UQ191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391081 2005 UH208 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391082 2005 UT213 22/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
391083 2005 UE219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391084 2005 UD230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391085 2005 UU236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391086 2005 UX237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391087 2005 UQ263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391088 2005 UV274 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391089 2005 UN276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391090 2005 UK300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
391091 2005 UC310 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391092 2005 UG310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391093 2005 UO310 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391094 2005 UO324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391095 2005 UQ355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
391096 2005 UE358 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391097 2005 UT364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
391098 2005 UF367 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391099 2005 UC389 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391100 2005 UT393 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL