Danh sách tiểu hành tinh/391801–391900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391801 2008 RD107 07/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
391802 2008 RZ113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
391803 2008 RF115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391804 2008 RM126 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
391805 2008 RM128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391806 2008 RS128 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
391807 2008 RP135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391808 2008 RF136 04/09/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
391809 2008 RK136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391810 2008 RX136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
391811 2008 RL137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391812 2008 RR138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391813 2008 RC147 07/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
391814 2008 SB4 22/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
391815 2008 SL7 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
391816 2008 SZ16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391817 2008 SK28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
391818 2008 SZ29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391819 2008 SS30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391820 2008 SY30 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391821 2008 SV39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391822 2008 SD49 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
391823 2008 SC60 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391824 2008 SP88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391825 2008 SO91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391826 2008 SP94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391827 2008 SD114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391828 2008 SQ116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391829 2008 ST116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
391830 2008 SB118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391831 2008 SH130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
391832 2008 SE148 27/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
391833 2008 SS148 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
391834 2008 SW148 27/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
391835 2008 SO153 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391836 2008 SH162 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391837 2008 SG170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391838 2008 SE179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391839 2008 SO179 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391840 2008 SK197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391841 2008 SS208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391842 2008 SK232 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391843 2008 SN235 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391844 2008 SU254 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
391845 2008 SM257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
391846 2008 SK261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391847 2008 SS278 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391848 2008 SD283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391849 2008 SH285 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391850 2008 SL286 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391851 2008 SQ290 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
391852 2008 SB294 20/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
391853 2008 SN298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391854 2008 SU299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391855 2008 SG300 22/09/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
391856 2008 SO305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391857 2008 TC14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391858 2008 TD20 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391859 2008 TP24 02/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
391860 2008 TP25 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391861 2008 TZ27 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391862 2008 TE31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391863 2008 TA42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391864 2008 TF55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391865 2008 TK58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391866 2008 TV65 02/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
391867 2008 TE69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391868 2008 TH73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391869 2008 TN89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391870 2008 TO92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
391871 2008 TG109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391872 2008 TN110 06/10/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
391873 2008 TW110 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
391874 2008 TT111 06/10/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
391875 2008 TE112 06/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
391876 2008 TE118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
391877 2008 TV125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
391878 2008 TS130 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391879 2008 TT139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391880 2008 TT141 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
391881 2008 TW177 09/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
391882 2008 TT180 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
391883 2008 UW2 22/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
391884 2008 UC27 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391885 2008 UL29 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391886 2008 UH30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391887 2008 UH38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391888 2008 UD51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391889 2008 UY53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391890 2008 UZ54 20/10/2008 Lulin LUSS 900 m MPC · JPL
391891 2008 UA59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391892 2008 UQ69 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391893 2008 UX76 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391894 2008 UE78 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391895 2008 UX80 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391896 2008 UA91 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391897 2008 UK92 23/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
391898 2008 UM94 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
391899 2008 UC97 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391900 2008 UC112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL