Danh sách tiểu hành tinh/390901–391000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390901 2005 EB34 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390902 2005 EA53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390903 2005 EE63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390904 2005 EE77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390905 2005 EA84 04/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
390906 2005 ED92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
390907 2005 EW94 10/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
390908 2005 EQ96 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
390909 2005 EV100 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390910 2005 EQ105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390911 2005 EB117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390912 2005 EQ119 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390913 2005 EN168 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390914 2005 EB178 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390915 2005 EE179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390916 2005 EF188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
390917 2005 EZ198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390918 2005 EU202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
390919 2005 EF205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390920 2005 EG235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390921 2005 EH241 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390922 2005 EY243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
390923 2005 EG247 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390924 2005 ET256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390925 2005 EQ284 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390926 2005 ED331 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390927 2005 FO 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390928 2005 GU3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390929 2005 GP21 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
390930 2005 GX24 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390931 2005 GR36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390932 2005 GZ37 03/04/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390933 2005 GM48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
390934 2005 GP52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390935 2005 GR73 04/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
390936 2005 GA104 09/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
390937 2005 GZ108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390938 2005 GS126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390939 2005 GM137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390940 2005 GO170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390941 2005 GS206 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390942 2005 GW227 06/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
390943 2005 JP8 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390944 2005 JQ48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390945 2005 JN51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390946 2005 JS132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390947 2005 JM138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390948 2005 JT147 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390949 2005 JO171 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390950 2005 LP1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390951 2005 LU33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390952 2005 LF37 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390953 2005 MV20 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
390954 2005 MK26 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390955 2005 ME35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
390956 2005 NL41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390957 2005 NL49 05/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
390958 2005 NG61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390959 2005 OM5 28/07/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
390960 2005 OY26 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
390961 2005 OQ31 30/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
390962 2005 PU20 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
390963 2005 QJ5 22/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390964 2005 QA27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390965 2005 QU47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
390966 2005 QS71 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
390967 2005 QM76 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
390968 2005 QX120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390969 2005 QM125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390970 2005 QH127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
390971 2005 QS132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
390972 2005 QG136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390973 2005 QE173 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390974 2005 QP180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
390975 2005 QS181 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
390976 2005 RZ21 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
390977 2005 RB31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390978 2005 RK33 14/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
390979 2005 SU6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390980 2005 SX7 25/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
390981 2005 SC12 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390982 2005 SZ19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 880 m MPC · JPL
390983 2005 SO21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
390984 2005 SK25 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390985 2005 SR34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
390986 2005 SW36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390987 2005 SN50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390988 2005 ST51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390989 2005 SV59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
390990 2005 SP68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390991 2005 SG85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390992 2005 SM86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390993 2005 SF88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390994 2005 SR88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390995 2005 SF89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390996 2005 ST89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390997 2005 SN93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
390998 2005 SA97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390999 2005 SQ98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391000 2005 SC99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also