Danh sách tiểu hành tinh/390801–390900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390801 2004 FL104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390802 2004 GS19 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390803 2004 GX32 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390804 2004 GS72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390805 2004 GW82 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390806 2004 HD36 21/04/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
390807 2004 HA47 22/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390808 2004 HK52 24/04/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
390809 2004 HU65 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390810 2004 HF67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390811 2004 HY69 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390812 2004 JQ6 10/05/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
390813 2004 JY6 13/05/2004 Hunters Hill D. Higgins 1,0 km MPC · JPL
390814 2004 JD16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
390815 2004 JW44 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390816 2004 KQ6 18/05/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
390817 2004 KW18 22/05/2004 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
390818 2004 KX18 22/05/2004 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
390819 2004 LE2 11/06/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
390820 2004 LQ23 14/06/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
390821 2004 MW4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
390822 2004 NG16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390823 2004 NQ23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390824 2004 OT 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
390825 2004 OA3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390826 2004 OB11 22/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
390827 2004 PD17 27/06/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
390828 2004 PV17 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
390829 2004 PU20 06/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
390830 2004 PP34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
390831 2004 PF44 07/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
390832 2004 PX64 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390833 2004 PH88 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390834 2004 PM99 10/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
390835 2004 PJ100 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390836 2004 PV110 14/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 820 m MPC · JPL
390837 2004 QV4 21/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
390838 2004 QM12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
390839 2004 RU8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
390840 2004 RL23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390841 2004 RJ44 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390842 2004 RJ71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390843 2004 RP71 08/09/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
390844 2004 RB87 07/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390845 2004 RT122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390846 2004 RV138 08/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
390847 2004 RY161 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390848 Veerle 2004 RB165 08/09/2004 Uccle T. Pauwels, P. De Cat 710 m MPC · JPL
390849 2004 RF175 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
390850 2004 RH181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390851 2004 RD183 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
390852 2004 RX183 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390853 2004 RO194 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390854 2004 RJ208 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
390855 2004 RR217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390856 2004 RR218 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390857 2004 RS243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
390858 2004 RC244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390859 2004 RC276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390860 2004 RK319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
390861 2004 RL319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
390862 2004 SU7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390863 2004 SY60 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390864 2004 TH31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390865 2004 TE42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390866 2004 TY75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390867 2004 TY97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390868 2004 TW107 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390869 2004 TT117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
390870 2004 TV129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390871 2004 TE130 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390872 2004 TL130 13/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
390873 2004 TT164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390874 2004 TG168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390875 2004 TC204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390876 2004 TV239 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
390877 2004 TH242 13/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 980 m MPC · JPL
390878 2004 TQ263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390879 2004 TV287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390880 2004 TR296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390881 2004 TZ333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390882 2004 VY66 07/11/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390883 2004 VH71 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
390884 2004 VB78 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,1 km MPC · JPL
390885 2004 XE41 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390886 2004 XU59 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390887 2004 XX61 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390888 2004 XK85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390889 2004 XS110 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
390890 2004 XP135 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390891 2004 YS23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390892 2004 YW27 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390893 2005 AF38 13/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
390894 2005 AK50 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
390895 2005 AP75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390896 2005 BV7 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
390897 2005 BA25 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390898 2005 CW28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390899 2005 CD36 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
390900 2005 ES29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL