Danh sách tiểu hành tinh/390101–390200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390101 2012 VR10 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390102 2012 VC17 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390103 2012 VY17 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390104 2012 VQ19 17/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390105 2012 VJ25 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390106 2012 VN26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390107 2012 VZ29 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390108 2012 VS30 19/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390109 2012 VW30 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390110 2012 VY30 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390111 2012 VP33 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390112 2012 VE34 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390113 2012 VW34 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
390114 2012 VW35 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390115 2012 VX38 18/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
390116 2012 VF40 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
390117 2012 VQ43 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390118 2012 VK44 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390119 2012 VC45 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390120 2012 VG45 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390121 2012 VL45 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390122 2012 VE48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390123 2012 VQ53 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390124 2012 VY53 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390125 2012 VH57 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390126 2012 VN59 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390127 2012 VQ59 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390128 2012 VF60 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390129 2012 VV60 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
390130 2012 VW61 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390131 2012 VW62 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390132 2012 VY64 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
390133 2012 VJ68 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390134 2012 VG71 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390135 2012 VT72 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390136 2012 VY72 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390137 2012 VJ73 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390138 2012 VQ74 19/09/1998 Caussols ODAS 650 m MPC · JPL
390139 2012 VO79 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
390140 2012 VK83 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390141 2012 VQ83 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390142 2012 VC84 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390143 2012 VK84 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390144 2012 VL84 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390145 2012 VN85 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390146 2012 VR85 21/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
390147 2012 VD86 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390148 2012 VZ86 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390149 2012 VB88 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
390150 2012 VE88 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390151 2012 VF88 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390152 2012 VP88 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
390153 2012 VF89 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390154 2012 VJ91 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390155 2012 VG93 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390156 2012 VK93 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390157 2012 VX95 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390158 2012 VD97 28/07/2011 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
390159 2012 VS98 10/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390160 2012 VE101 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390161 2012 VH101 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390162 2012 VJ101 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390163 2012 VM101 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390164 2012 VO101 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
390165 2012 VG102 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390166 2012 VJ102 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390167 2012 VN103 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390168 2012 VS103 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390169 2012 VC104 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390170 2012 VY106 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390171 2012 VE107 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390172 2012 VP107 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390173 2012 VS109 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390174 2012 WU 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390175 2012 WT2 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
390176 2012 WH3 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
390177 2012 WO5 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390178 2012 WF6 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390179 2012 WU6 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
390180 2012 WP11 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
390181 2012 WR11 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390182 2012 WO12 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390183 2012 WW12 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
390184 2012 WV13 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
390185 2012 WF16 21/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
390186 2012 WW17 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390187 2012 WH18 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390188 2012 WD20 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390189 2012 WV20 03/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390190 2012 WG22 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390191 2012 WT22 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390192 2012 WD23 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
390193 2012 WM23 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390194 2012 WX23 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390195 2012 WG26 16/08/2001 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
390196 2012 WL26 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390197 2012 WV26 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390198 2012 WZ26 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390199 2012 WX29 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390200 2012 WF30 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL