Danh sách tiểu hành tinh/390001–390100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390001 2012 TD303 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390002 2012 TN303 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390003 2012 TH307 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390004 2012 TT310 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390005 2012 TC311 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390006 2012 TD312 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
390007 2012 TK312 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390008 2012 TW312 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390009 2012 TX313 30/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
390010 2012 TR314 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390011 2012 TR315 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390012 2012 TQ317 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390013 2012 TS317 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390014 2012 TS318 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390015 2012 UN 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390016 2012 UH3 06/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
390017 2012 UB11 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
390018 2012 UE14 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390019 2012 UJ15 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
390020 2012 UY18 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
390021 2012 UN29 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390022 2012 UX29 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390023 2012 US30 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390024 2012 UQ31 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390025 2012 UY32 31/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
390026 2012 UH33 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390027 2012 UE35 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
390028 2012 UA38 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390029 2012 UZ40 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390030 2012 UB41 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390031 2012 UL41 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390032 2012 UC42 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390033 2012 UP47 14/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
390034 2012 UG51 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390035 2012 UO54 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390036 2012 UR54 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390037 2012 UE55 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390038 2012 UM56 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390039 2012 UC57 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390040 2012 UE57 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390041 2012 UP58 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
390042 2012 UB59 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390043 2012 UU59 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390044 2012 UA62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390045 2012 UE62 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390046 2012 UC67 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
390047 2012 UD69 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390048 2012 UN69 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
390049 2012 UF72 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390050 2012 UU72 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390051 2012 UM73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390052 2012 UP73 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390053 2012 UA76 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390054 2012 UH76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390055 2012 UZ81 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390056 2012 UK84 06/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
390057 2012 UR87 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390058 2012 UE88 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390059 2012 UG88 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390060 2012 UK88 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390061 2012 UL90 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
390062 2012 UX94 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390063 2012 UE96 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390064 2012 UF98 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390065 2012 UV100 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390066 2012 UT102 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390067 2012 UO104 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390068 2012 UX106 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
390069 2012 UG108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390070 2012 UA110 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390071 2012 UU113 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390072 2012 UQ116 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390073 2012 UU117 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390074 2012 UP122 28/01/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
390075 2012 UT123 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390076 2012 UH126 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390077 2012 UC128 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390078 2012 UV130 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390079 2012 US131 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390080 2012 UM132 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390081 2012 UQ136 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390082 2012 UM137 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390083 2012 UW140 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390084 2012 UC148 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390085 2012 UU148 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390086 2012 UJ151 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390087 2012 UC152 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390088 2012 UJ152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390089 2012 UO152 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390090 2012 UF155 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
390091 2012 UA156 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390092 2012 UG156 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390093 2012 UL156 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390094 2012 UF160 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390095 2012 UK161 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390096 2012 UG162 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390097 2012 UQ163 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390098 2012 UF168 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390099 2012 UQ168 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390100 2012 VG9 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL