Danh sách tiểu hành tinh/389901–390000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389901 2012 TP32 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389902 2012 TA37 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389903 2012 TE38 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
389904 2012 TH40 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
389905 2012 TC42 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389906 2012 TL54 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389907 2012 TY54 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389908 2012 TO56 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
389909 2012 TZ56 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
389910 2012 TP57 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389911 2012 TP58 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
389912 2012 TY65 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
389913 2012 TX69 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389914 2012 TH74 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
389915 2012 TG87 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
389916 2012 TC88 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389917 2012 TH91 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389918 2012 TG93 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389919 2012 TO97 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389920 2012 TT99 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389921 2012 TN102 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
389922 2012 TO102 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389923 2012 TX104 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389924 2012 TT109 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389925 2012 TU118 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
389926 2012 TJ125 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389927 2012 TD126 11/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
389928 2012 TH129 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
389929 2012 TM129 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389930 2012 TS130 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389931 2012 TB131 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
389932 2012 TO131 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389933 2012 TR131 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389934 2012 TA133 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389935 2012 TX133 12/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
389936 2012 TT134 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389937 2012 TG136 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389938 2012 TC138 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389939 2012 TB145 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389940 2012 TP149 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389941 2012 TJ150 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389942 2012 TF151 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389943 2012 TC154 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389944 2012 TV157 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389945 2012 TR161 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389946 2012 TM163 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389947 2012 TY163 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389948 2012 TQ166 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389949 2012 TA167 02/10/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
389950 2012 TH168 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389951 2012 TM168 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389952 2012 TV168 21/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
389953 2012 TX168 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
389954 2012 TW169 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389955 2012 TR178 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389956 2012 TD187 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389957 2012 TN188 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
389958 2012 TD189 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389959 2012 TV189 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389960 2012 TS190 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389961 2012 TU190 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
389962 2012 TS196 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389963 2012 TP199 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389964 2012 TG200 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389965 2012 TN200 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389966 2012 TZ200 28/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
389967 2012 TQ213 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
389968 2012 TY213 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
389969 2012 TJ214 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389970 2012 TU218 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389971 2012 TF223 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389972 2012 TF224 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389973 2012 TN224 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389974 2012 TO227 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389975 2012 TW234 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
389976 2012 TP235 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389977 2012 TP237 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389978 2012 TD238 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389979 2012 TL252 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
389980 2012 TQ254 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389981 2012 TB255 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
389982 2012 TL255 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
389983 2012 TF256 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389984 2012 TM267 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389985 2012 TF270 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
389986 2012 TT281 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389987 2012 TB287 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
389988 2012 TV289 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
389989 2012 TZ289 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389990 2012 TF290 01/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
389991 2012 TP290 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389992 2012 TA291 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389993 2012 TP291 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389994 2012 TC295 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389995 2012 TF296 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389996 2012 TO296 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389997 2012 TT296 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389998 2012 TV297 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389999 2012 TP299 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
390000 2012 TB300 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also