Danh sách tiểu hành tinh/389101–389200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389101 2008 YA11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389102 2008 YL11 20/12/2008 Lulin Observatory LUSS 1,4 km MPC · JPL
389103 2008 YZ13 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389104 2008 YB14 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
389105 2008 YC18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389106 2008 YE20 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389107 2008 YP35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389108 2008 YN37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389109 2008 YJ40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389110 2008 YN57 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389111 2008 YQ62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389112 2008 YG63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
389113 2008 YT90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389114 2008 YC92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389115 2008 YP94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389116 2008 YD96 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389117 2008 YE97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389118 2008 YW105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389119 2008 YY107 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389120 2008 YD117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389121 2008 YD118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389122 2008 YV119 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389123 2008 YM127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389124 2008 YV127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389125 2008 YN142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389126 2008 YK143 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389127 2008 YB148 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389128 2008 YV150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389129 2008 YB168 21/12/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389130 2008 YW170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389131 2009 AW1 03/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,3 km MPC · JPL
389132 2009 AT23 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389133 2009 AP31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389134 2009 AW32 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389135 2009 AH33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389136 2009 AW35 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389137 2009 AW37 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389138 2009 AE39 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389139 2009 AL43 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389140 2009 AE46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389141 2009 AF47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389142 2009 AG50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389143 2009 AB51 10/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
389144 2009 BY3 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389145 2009 BC6 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
389146 2009 BO27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389147 2009 BB30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389148 2009 BC30 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389149 2009 BA31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389150 2009 BW32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389151 2009 BY33 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389152 2009 BN37 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389153 2009 BR37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389154 2009 BL39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389155 2009 BC40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
389156 2009 BA45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389157 2009 BL47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389158 2009 BX50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389159 2009 BH52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
389160 2009 BU58 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389161 2009 BG59 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
389162 2009 BS59 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389163 2009 BH63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389164 2009 BL63 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389165 2009 BT69 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389166 2009 BU88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389167 2009 BN90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389168 2009 BT92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389169 2009 BE93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389170 2009 BR98 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
389171 2009 BB102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
389172 2009 BS107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389173 2009 BV117 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389174 2009 BD121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389175 2009 BK123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389176 2009 BH124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389177 2009 BE129 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389178 2009 BW129 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389179 2009 BL147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389180 2009 BP147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389181 2009 BU154 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389182 2009 BF159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389183 2009 BS168 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,5 km MPC · JPL
389184 2009 BS169 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389185 2009 BQ171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389186 2009 BG173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389187 2009 BH176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389188 2009 BO178 25/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389189 2009 BR181 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
389190 2009 BW181 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
389191 2009 CS3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
389192 2009 CG15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389193 2009 CO21 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389194 2009 CS23 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
389195 2009 CH27 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389196 2009 CG29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389197 2009 CM49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389198 2009 CM51 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389199 2009 CH54 14/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389200 2009 CF58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL