Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/389001–389100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389001 2008 UT144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389002 2008 UH148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389003 2008 UJ148 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389004 2008 UT161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389005 2008 UP168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389006 2008 UZ168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389007 2008 UM175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
389008 2008 UL176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389009 2008 UQ177 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389010 2008 UG180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389011 2008 UZ187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389012 2008 UH191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389013 2008 UF204 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389014 2008 UL206 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389015 2008 UN207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389016 2008 UW215 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389017 2008 UG224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389018 2008 UR225 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389019 2008 UX225 25/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
389020 2008 UR227 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389021 2008 UC238 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389022 2008 UC239 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389023 2008 UH255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389024 2008 UK274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389025 2008 UM282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389026 2008 UP316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389027 2008 UF318 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389028 2008 UE319 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389029 2008 UF322 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389030 2008 UH322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
389031 2008 UT323 31/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
389032 2008 UH325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389033 2008 UN344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389034 2008 UZ348 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389035 2008 UN354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389036 2008 UH355 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389037 2008 UM355 24/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
389038 2008 US355 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389039 2008 UU359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389040 2008 UD360 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389041 2008 UE364 26/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
389042 2008 UD368 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
389043 2008 UA370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389044 2008 UA371 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389045 2008 VO2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
389046 2008 VW6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389047 2008 VY35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389048 2008 VY38 02/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
389049 2008 VG42 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389050 2008 VL46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389051 2008 VE47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389052 2008 VH51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389053 2008 VK51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389054 2008 VP52 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389055 2008 VS53 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389056 2008 VY63 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389057 2008 VH64 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389058 2008 VV66 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389059 2008 VD72 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389060 2008 VE79 01/11/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
389061 2008 WJ 18/11/2008 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
389062 2008 WJ2 19/11/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
389063 2008 WY8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389064 2008 WJ30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389065 2008 WT49 18/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
389066 2008 WE50 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389067 2008 WG55 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389068 2008 WE60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389069 2008 WG63 20/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
389070 2008 WE70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389071 2008 WC72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389072 2008 WN79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389073 2008 WG87 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389074 2008 WF102 10/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
389075 2008 WV111 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
389076 2008 WV113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389077 2008 WW115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389078 2008 WX118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389079 2008 WL122 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389080 2008 WZ124 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389081 2008 WR130 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389082 2008 WC133 28/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
389083 2008 WY133 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389084 2008 WB137 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389085 2008 WC138 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389086 2008 XS1 02/12/2008 Jarnac Jarnac Obs. 2,7 km MPC · JPL
389087 2008 XY4 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389088 2008 XG8 28/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
389089 2008 XH21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389090 2008 XX31 23/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
389091 2008 XS32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389092 2008 XM34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389093 2008 XB38 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389094 2008 XB40 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389095 2008 XT40 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
389096 2008 XB41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389097 2008 XW46 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389098 2008 XC48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389099 2008 XW52 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389100 2008 YQ8 25/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL