Danh sách tiểu hành tinh/389301–389400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389301 2009 QH16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
389302 2009 RV25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389303 2009 RZ30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389304 2009 RC44 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
389305 2009 RY49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
389306 2009 RL53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389307 2009 RU63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389308 2009 SA10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389309 2009 SK25 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
389310 2009 SS32 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
389311 2009 SF36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
389312 2009 SR70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389313 2009 SU76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
389314 2009 SH114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389315 2009 SN115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389316 2009 SJ119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
389317 2009 ST140 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389318 2009 SV169 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
389319 2009 SO188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389320 2009 SR197 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
389321 2009 SQ199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389322 2009 SQ203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389323 2009 SL218 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
389324 2009 SJ233 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389325 2009 SW242 20/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
389326 2009 SB244 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389327 2009 SB248 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
389328 2009 SU253 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389329 2009 SP267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389330 2009 SF272 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389331 2009 SL281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389332 2009 SF283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
389333 2009 SO290 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
389334 2009 SP295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
389335 2009 SN298 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389336 2009 SN306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
389337 2009 SQ318 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
389338 2009 SS322 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389339 2009 SA349 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389340 2009 SQ351 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389341 2009 SF355 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389342 2009 TD29 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
389343 2009 TS31 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389344 2009 TX40 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
389345 2009 UD5 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389346 2009 UW7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
389347 2009 UK11 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
389348 2009 UA12 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
389349 2009 UW16 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
389350 2009 UL30 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389351 2009 UL53 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
389352 2009 UA58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389353 2009 UC60 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
389354 2009 UW72 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389355 2009 UE80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
389356 2009 UZ93 22/10/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
389357 2009 UZ101 24/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389358 2009 UQ130 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
389359 2009 UJ153 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
389360 2009 UD155 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
389361 2009 VS1 10/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
389362 2009 VG5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
389363 2009 VC8 08/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
389364 2009 VE28 08/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
389365 2009 VG28 08/11/2009 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
389366 2009 VH28 08/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389367 2009 VE44 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
389368 2009 VZ44 11/11/2009 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
389369 2009 VF52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389370 2009 VQ71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389371 2009 VH101 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389372 2009 VS103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389373 2009 VU113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
389374 2009 WE2 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
389375 2009 WD24 18/11/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
389376 2009 WX28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
389377 2009 WZ39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389378 2009 WB45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
389379 2009 WZ46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389380 2009 WP64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
389381 2009 WB87 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389382 2009 WW88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
389383 2009 WO130 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
389384 2009 WZ145 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389385 2009 WY157 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389386 2009 WB164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
389387 2009 WQ177 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389388 2009 WH183 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
389389 2009 WG220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
389390 2009 WX253 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389391 2009 WM255 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389392 2009 WY255 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
389393 2009 WQ261 16/11/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
389394 2009 XS1 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
389395 2009 XA3 08/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
389396 2009 XZ7 15/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,2 km MPC · JPL
389397 2009 XN8 11/12/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
389398 2009 XX15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
389399 2009 XQ17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389400 2009 XP18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL