Danh sách tiểu hành tinh/389201–389300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389201 2009 CQ59 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389202 2009 CN62 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389203 2009 CB63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389204 2009 DZ1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
389205 2009 DV6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
389206 2009 DA14 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389207 2009 DD22 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389208 2009 DO24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389209 2009 DR27 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
389210 2009 DN32 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389211 2009 DU47 28/02/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
389212 2009 DP48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389213 2009 DR50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389214 2009 DL51 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389215 2009 DZ67 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389216 2009 DT81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389217 2009 DZ91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389218 2009 DE93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389219 2009 DY98 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
389220 2009 DX116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389221 2009 DY118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389222 2009 DH121 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389223 2009 DL128 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389224 2009 DF129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389225 2009 DA138 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389226 2009 DC139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389227 2009 DY139 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389228 2009 DB141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389229 2009 EN9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389230 2009 EL10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389231 2009 EY12 03/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
389232 2009 EL14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389233 2009 EJ17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389234 2009 ED21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
389235 2009 EJ21 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389236 2009 EA22 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389237 2009 ED22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
389238 2009 EO24 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389239 2009 FQ7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389240 2009 FF9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389241 2009 FJ12 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389242 2009 FW12 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389243 2009 FQ21 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389244 2009 FW27 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389245 2009 FD31 24/03/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
389246 2009 FR31 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
389247 2009 FV33 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389248 2009 FV37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389249 2009 FA38 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389250 2009 FO39 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
389251 2009 FP42 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389252 2009 FL45 18/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
389253 2009 FB46 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389254 2009 FG47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
389255 2009 FK48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389256 2009 FW49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389257 2009 FY50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389258 2009 FR54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389259 2009 FG55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389260 2009 FL61 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389261 2009 FN62 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
389262 2009 FW62 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389263 2009 FR64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389264 2009 FN66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389265 2009 FS71 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389266 2009 FY71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389267 2009 FZ73 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389268 2009 FE75 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389269 2009 GE4 05/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
389270 2009 GW4 01/04/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
389271 2009 HE3 16/04/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
389272 2009 HP4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389273 2009 HX6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389274 2009 HD14 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389275 2009 HJ18 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389276 2009 HC23 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389277 2009 HH29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389278 2009 HD32 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389279 2009 HY45 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
389280 2009 HQ46 20/04/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,1 km MPC · JPL
389281 2009 HQ48 19/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
389282 2009 HK50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389283 2009 HY68 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389284 2009 HH72 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389285 2009 HY76 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
389286 2009 HE84 27/04/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
389287 2009 HR96 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389288 2009 HQ99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389289 2009 JX2 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
389290 2009 JO5 02/05/2009 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
389291 2009 JC17 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389292 2009 JL17 02/05/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
389293 Hasubick 2009 KH2 19/05/2009 Tzec Maun E. Schwab 4,7 km MPC · JPL
389294 2009 KO12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389295 2009 KM16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389296 2009 KL22 31/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
389297 2009 KH30 30/05/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
389298 2009 LQ6 14/06/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
389299 2009 OX15 27/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389300 2009 QE16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL