Danh sách tiểu hành tinh/389401–389500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389401 2009 XQ22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
389402 2009 XB24 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
389403 2009 YE25 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389404 2010 AM5 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389405 2010 AM12 06/01/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
389406 2010 AY12 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389407 2010 AT18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389408 2010 AT21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389409 2010 AL24 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389410 2010 AC35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389411 2010 AU39 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389412 2010 AH55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
389413 2010 AM56 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389414 2010 AP66 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389415 2010 AA136 15/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
389416 2010 BY 17/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 710 m MPC · JPL
389417 2010 BO34 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
389418 2010 BR61 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
389419 2010 BD68 22/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
389420 2010 BU88 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389421 2010 BP127 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389422 2010 CR3 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389423 2010 CJ7 06/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
389424 2010 CZ8 08/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
389425 2010 CZ11 06/02/2010 Mayhill A. Lowe 710 m MPC · JPL
389426 2010 CK17 11/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
389427 2010 CQ20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389428 2010 CF23 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389429 2010 CK29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389430 2010 CW30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389431 2010 CO36 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
389432 2010 CB42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389433 2010 CG54 14/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
389434 2010 CX63 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
389435 2010 CH73 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
389436 2010 CW75 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389437 2010 CH81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389438 2010 CF94 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389439 2010 CQ94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389440 2010 CM101 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389441 2010 CK102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389442 2010 CF138 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389443 2010 CV144 07/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389444 2010 CP152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389445 2010 CR177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389446 2010 CL178 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389447 2010 CL181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
389448 2010 CJ182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
389449 2010 CG183 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389450 2010 CP185 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389451 2010 CU196 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
389452 2010 CA228 09/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
389453 2010 DW4 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389454 2010 DX8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389455 2010 DQ18 16/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
389456 2010 DT21 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389457 2010 DX39 16/02/2010 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
389458 2010 DZ41 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389459 2010 DL45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389460 2010 DL46 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389461 2010 DY63 26/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
389462 2010 DM76 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389463 2010 DZ76 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389464 2010 EY31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389465 2010 EY39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
389466 2010 ED41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389467 2010 EU42 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
389468 2010 ER44 12/03/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
389469 2010 EG45 15/02/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
389470 2010 ER45 15/03/2010 Montmagastrell Montmagastrell Obs. 1,2 km MPC · JPL
389471 2010 ES45 15/03/2010 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
389472 2010 EL66 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 940 m MPC · JPL
389473 2010 EK69 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389474 2010 ET70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389475 2010 EQ81 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389476 2010 EL82 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389477 2010 EL87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389478 Rivera-Valentín 389478|Rivera-Valentín}} 21/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
389479 2010 EO89 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389480 2010 EA99 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389481 2010 EA100 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389482 2010 EB107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389483 2010 EB110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389484 2010 EF110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389485 2010 EW127 14/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
389486 2010 ED130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389487 2010 EL131 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389488 2010 EN131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389489 2010 EV139 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389490 2010 EC172 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389491 2010 FX1 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389492 2010 FW3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389493 2010 FR5 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389494 2010 FJ6 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
389495 2010 FX16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389496 2010 FP17 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
389497 2010 FG22 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389498 2010 FW25 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389499 2010 FG30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389500 2010 FU84 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL