Danh sách tiểu hành tinh/390301–390400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390301 2013 AG64 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
390302 2013 AF68 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390303 2013 AO76 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
390304 2013 AW86 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390305 2013 AB88 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390306 2013 AK93 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
390307 2013 AX94 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390308 2013 AL99 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
390309 2013 AV106 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
390310 2013 AZ109 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390311 2013 AE112 14/11/2010 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
390312 2013 AS116 08/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
390313 2013 AU119 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390314 2013 AT122 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
390315 2013 AB127 30/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
390316 2013 AG132 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390317 2013 AB133 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
390318 2013 AF150 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390319 2013 AO165 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390320 2013 AG167 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
390321 2013 AL170 07/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
390322 2013 BA1 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
390323 2013 BB1 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
390324 2013 BL14 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390325 2013 BQ17 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390326 2013 BR17 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
390327 2013 BB53 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390328 2013 BJ60 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
390329 2013 BZ61 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
390330 2013 BG62 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
390331 2013 BG64 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390332 2013 BF78 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390333 2013 CK10 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
390334 2013 CF14 03/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
390335 2013 CL15 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390336 2013 CX43 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390337 2013 CE58 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
390338 2013 CF71 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390339 2013 CC74 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390340 2013 CD77 29/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
390341 2013 CQ79 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
390342 2013 CT79 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
390343 2013 CB80 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390344 2013 CP95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
390345 2013 CA105 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
390346 2013 CY109 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
390347 2013 CU111 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
390348 2013 CS133 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390349 2013 CG140 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
390350 2013 CU141 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
390351 2013 CC143 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
390352 2013 CY173 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
390353 2013 CB178 18/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
390354 2013 CS178 03/10/1997 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
390355 2013 CJ185 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
390356 2013 CW194 06/02/1997 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
390357 2013 CM196 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
390358 2013 CC207 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
390359 2013 CO209 16/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
390360 2013 CY210 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
390361 2013 CO212 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390362 2013 CQ217 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
390363 2013 DU2 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
390364 2013 EF46 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390365 2013 EJ94 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
390366 2013 GD76 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390367 2013 JP55 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
390368 2013 LZ9 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390369 2013 LQ35 29/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
390370 2013 QP26 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
390371 2013 RE13 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390372 2013 SU47 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390373 2013 TU11 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390374 2013 TR32 21/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
390375 2013 TH46 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390376 2013 TA47 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390377 2013 TR72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390378 2013 TB90 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
390379 2013 UK14 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390380 2013 VZ18 01/12/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390381 2013 VW20 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
390382 2013 WM14 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
390383 2013 WF29 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390384 2013 WB46 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
390385 2013 WG47 08/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390386 2013 WC58 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390387 2013 WJ63 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390388 2013 WB69 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390389 2013 WY81 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
390390 2013 WC84 08/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
390391 2013 WN85 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390392 2013 WG86 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390393 2013 WQ94 30/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
390394 2013 WC98 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390395 2013 XE 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390396 2013 XA2 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
390397 2013 XE2 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390398 2013 XV20 15/09/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
390399 2013 XA23 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390400 2013 YO5 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL