Danh sách tiểu hành tinh/388301–388400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388301 2006 SG147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388302 2006 SG158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388303 2006 SQ164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388304 2006 SK201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388305 2006 SL233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388306 2006 SR234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388307 2006 SX236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388308 2006 SN245 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388309 2006 SU258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388310 2006 SR286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
388311 2006 SQ297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388312 2006 SC313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388313 2006 SO322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388314 2006 SQ323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388315 2006 SS323 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388316 2006 SY326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388317 2006 SU331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388318 2006 SD332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388319 2006 SJ335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388320 2006 SJ336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388321 2006 SB338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388322 2006 SV344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388323 2006 SA346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388324 2006 SL348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388325 2006 SH356 30/09/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
388326 2006 SG362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388327 2006 SS362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
388328 2006 SE375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
388329 2006 SO379 20/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
388330 2006 SR381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
388331 2006 SK385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
388332 2006 SW385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
388333 2006 SZ387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
388334 2006 SE389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
388335 2006 SF412 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
388336 2006 TY11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,2 km MPC · JPL
388337 2006 TK12 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
388338 2006 TQ22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388339 2006 TY22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388340 2006 TP50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388341 2006 TN52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388342 2006 TL57 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
388343 2006 TP59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388344 2006 TW63 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388345 2006 TA91 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388346 2006 TM93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
388347 2006 TH101 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388348 2006 TR108 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
388349 2006 TF109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388350 2006 TX109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388351 2006 TA113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
388352 2006 TR113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
388353 2006 TV115 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
388354 2006 TY116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
388355 2006 TX117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
388356 2006 TY117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
388357 2006 TA121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
388358 2006 UR19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
388359 2006 UE20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388360 2006 UC25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
388361 2006 UK33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388362 2006 UQ34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388363 2006 UW34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388364 2006 UK36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388365 2006 UM43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388366 2006 UT46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
388367 2006 UR47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
388368 2006 UD52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388369 2006 UN62 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388370 Paulblu 2006 UT62 20/10/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,7 km MPC · JPL
388371 2006 UU63 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
388372 2006 UJ70 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388373 2006 UQ77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388374 2006 UE79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388375 2006 UC129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388376 2006 UW158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388377 2006 UY160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388378 2006 UE207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388379 2006 UF211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388380 2006 UW225 20/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
388381 2006 UF234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388382 2006 US258 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388383 2006 UG264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388384 2006 UM267 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388385 2006 US268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388386 2006 UP271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
388387 2006 UC275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388388 2006 US291 22/10/2006 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
388389 2006 UD323 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
388390 2006 US328 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388391 2006 UX328 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388392 2006 UR332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
388393 2006 UA346 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388394 2006 UV360 30/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
388395 2006 VL26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388396 2006 VS31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
388397 2006 VT32 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388398 2006 VS33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388399 2006 VP47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388400 2006 VL49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL