Danh sách tiểu hành tinh/388201–388300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388201 2006 DL193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388202 2006 DW211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388203 2006 DJ216 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388204 2006 EY29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388205 2006 EQ36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388206 2006 EY74 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388207 2006 FN33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388208 2006 FB41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
388209 2006 FG45 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
388210 2006 GV19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388211 2006 GZ32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388212 2006 GE45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388213 2006 GY53 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388214 2006 HW17 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388215 2006 HV34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388216 2006 HC41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388217 2006 HX42 24/04/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
388218 2006 HT70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388219 2006 HD79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388220 2006 HX92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388221 2006 HJ103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388222 2006 HM104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388223 2006 JC1 03/05/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
388224 2006 JE12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388225 2006 JA18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388226 2006 JT26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
388227 2006 JG47 14/05/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
388228 2006 JM54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388229 2006 JC81 01/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
388230 2006 KT12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388231 2006 KC14 20/05/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
388232 2006 KK17 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388233 2006 KT17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388234 2006 KV17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388235 2006 KW17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388236 2006 KZ18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388237 2006 KP22 20/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
388238 2006 KH26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388239 2006 KB29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388240 2006 KE29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388241 2006 KN33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388242 2006 KS39 21/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
388243 2006 KU42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388244 2006 KP44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388245 2006 KR55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388246 2006 KH56 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388247 2006 KP57 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388248 2006 KD74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388249 2006 KR88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388250 2006 KC90 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388251 2006 KJ117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388252 2006 MQ1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388253 2006 MJ14 18/06/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
388254 2006 OF12 21/07/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
388255 2006 OO16 20/07/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
388256 2006 OL21 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388257 2006 PR26 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
388258 2006 PG31 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
388259 2006 QF1 17/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
388260 2006 QQ3 18/08/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
388261 2006 QA16 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
388262 2006 QS48 21/08/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
388263 2006 QG49 21/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
388264 2006 QV58 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
388265 2006 QD80 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
388266 2006 QZ95 16/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
388267 2006 QP98 22/08/2006 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
388268 2006 QR106 28/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
388269 2006 QF120 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
388270 2006 QE185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388271 2006 RD17 14/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
388272 2006 RW39 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
388273 2006 RZ42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388274 2006 RV59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388275 2006 RS70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388276 2006 RT70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388277 2006 RE88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
388278 2006 RX88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388279 2006 RC89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388280 2006 RQ100 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388281 2006 RW103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
388282 ʻAkepa 2006 RC118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,4 km MPC · JPL
388283 2006 RJ121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388284 2006 SY12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388285 2006 SQ22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
388286 2006 SW57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388287 2006 SQ60 18/09/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
388288 2006 SC67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388289 2006 SN77 20/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,8 km MPC · JPL
388290 2006 SJ79 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388291 2006 SF81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388292 2006 SO81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388293 2006 ST99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388294 2006 SC102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388295 2006 ST114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388296 2006 SZ118 16/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
388297 2006 SL125 20/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
388298 2006 SW140 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
388299 2006 SK145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388300 2006 SL146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL