Danh sách tiểu hành tinh/388101–388200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388101 2005 UX301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388102 2005 UN303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388103 2005 UL305 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388104 2005 UV327 29/10/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
388105 2005 UH339 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388106 2005 UO341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388107 2005 UO348 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
388108 2005 UP348 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388109 2005 UG370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388110 2005 US371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388111 2005 UO396 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
388112 2005 UF402 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
388113 2005 UP402 28/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
388114 2005 UW411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388115 2005 UV418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388116 2005 UD426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388117 2005 UH431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388118 2005 UK438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388119 2005 UK443 30/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
388120 2005 US457 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388121 2005 UT463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388122 2005 UA467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388123 2005 UJ476 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
388124 2005 UP477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388125 2005 UP482 22/10/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
388126 2005 UQ510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
388127 2005 UP522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
388128 2005 VE8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388129 2005 VZ33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388130 2005 VN82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
388131 2005 VW108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388132 2005 VC112 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
388133 2005 VV112 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388134 2005 VS113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388135 2005 VG129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
388136 2005 WW4 19/11/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
388137 2005 WC7 21/11/2005 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
388138 2005 WT25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388139 2005 WY29 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
388140 2005 WO31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388141 2005 WQ31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388142 2005 WR46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388143 2005 WF66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388144 2005 WQ106 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388145 2005 WZ119 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388146 2005 WS137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388147 2005 WF155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388148 2005 WP159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388149 2005 WZ195 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388150 2005 WU197 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388151 2005 WZ210 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388152 2005 XB38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388153 2005 XX50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388154 2005 YZ9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388155 2005 YX13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388156 2005 YR18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388157 2005 YD59 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388158 2005 YK66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388159 2005 YV70 27/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
388160 2005 YH132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388161 2005 YQ133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
388162 2005 YM137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388163 2005 YZ179 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388164 2005 YH231 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388165 2005 YO239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388166 2006 AN28 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388167 2006 AN37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388168 2006 AN46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388169 2006 AF62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388170 2006 AP87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388171 2006 AT93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388172 2006 BW37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388173 2006 BM99 28/01/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
388174 2006 BQ108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388175 2006 BM109 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388176 2006 BH127 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388177 2006 BM130 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388178 2006 BY137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388179 2006 BK147 31/01/2006 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
388180 2006 BG155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388181 2006 BS167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388182 2006 BB203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388183 2006 BS232 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388184 2006 BY271 31/01/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
388185 2006 CX10 07/02/2006 Socorro LINEAR AMO 2,8 km MPC · JPL
388186 2006 CM16 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388187 2006 DN11 21/02/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
388188 2006 DP14 23/02/2006 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
388189 2006 DS14 24/02/2006 Catalina CSS 320 m MPC · JPL
388190 2006 DK22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388191 2006 DW29 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
388192 2006 DW45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388193 2006 DM46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388194 2006 DH93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388195 2006 DD94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388196 2006 DX105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388197 2006 DX133 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388198 2006 DR139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388199 2006 DZ166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388200 2006 DL168 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL