Danh sách tiểu hành tinh/388901–389000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388901 2008 SB38 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388902 2008 SL39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388903 2008 SK50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
388904 2008 SR55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388905 2008 SU66 21/09/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
388906 2008 SC67 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388907 2008 SD70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388908 2008 SU70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388909 2008 SH81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388910 2008 SP91 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388911 2008 SQ96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388912 2008 SY96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388913 2008 SZ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388914 2008 SR112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388915 2008 SA115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388916 2008 SK119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388917 2008 SF120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388918 2008 SB121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388919 2008 SR123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388920 2008 SW129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388921 2008 SW136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388922 2008 SJ140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388923 2008 SU145 21/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
388924 2008 SA154 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
388925 2008 SN155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
388926 2008 SC156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
388927 2008 SY162 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
388928 2008 ST175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388929 2008 SH188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388930 2008 SL188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
388931 2008 SS191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388932 2008 SF193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388933 2008 SZ203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388934 2008 SC226 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388935 2008 SQ229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
388936 2008 SC237 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388937 2008 SH247 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388938 2008 SA256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388939 2008 SL259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388940 2008 SD260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
388941 2008 SJ273 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388942 2008 SL278 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388943 2008 ST282 24/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
388944 2008 TR1 01/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 820 m MPC · JPL
388945 2008 TZ3 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 300 m MPC · JPL
388946 2008 TO4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
388947 2008 TU4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
388948 2008 TV17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388949 2008 TA21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388950 2008 TG22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388951 2008 TN24 02/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
388952 2008 TZ26 08/10/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
388953 2008 TA32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388954 2008 TX37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388955 2008 TW62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388956 2008 TC72 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388957 2008 TW72 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388958 2008 TH75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388959 2008 TL83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388960 2008 TC84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388961 2008 TX85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388962 2008 TG87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388963 2008 TH88 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388964 2008 TJ88 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
388965 2008 TP90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388966 2008 TY93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
388967 2008 TS100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388968 2008 TK121 07/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388969 2008 TB124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388970 2008 TL154 03/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
388971 2008 TZ170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
388972 2008 TH173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
388973 2008 TA177 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388974 2008 UQ13 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388975 2008 UW24 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388976 2008 UB27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388977 2008 UB28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388978 2008 UP29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388979 2008 UK35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388980 2008 UV52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388981 2008 UK54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388982 2008 UJ56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
388983 2008 UZ60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388984 2008 UE63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388985 2008 UL64 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388986 2008 UW64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388987 2008 UG72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388988 2008 UG77 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
388989 2008 UR78 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388990 2008 UX84 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388991 2008 UV87 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388992 2008 UY87 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388993 2008 UZ87 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
388994 2008 UD91 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
388995 2008 UL96 29/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388996 2008 UU96 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
388997 2008 UW106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388998 2008 UK107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388999 2008 US123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389000 2008 UW141 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also