Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/388001–388100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388001 2005 QH125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388002 2005 QR135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
388003 2005 QL139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388004 2005 QD140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388005 2005 QF148 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
388006 2005 QL173 29/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
388007 2005 QT175 31/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
388008 2005 QB179 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
388009 2005 QC187 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388010 2005 QJ189 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
388011 2005 RR30 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
388012 2005 RB35 03/09/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
388013 2005 RJ41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388014 2005 RM48 13/09/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
388015 2005 SB4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
388016 2005 SD11 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388017 2005 SA15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388018 2005 SA26 29/09/2005 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
388019 2005 SF29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388020 2005 SU35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388021 2005 ST40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388022 2005 SY40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388023 2005 SU42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
388024 2005 ST46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
388025 2005 SP55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388026 2005 SM66 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388027 2005 SF69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
388028 2005 SU82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388029 2005 SH87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
388030 2005 SL94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388031 2005 SG98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388032 2005 ST107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388033 2005 SW109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388034 2005 SN124 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
388035 2005 SL128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
388036 2005 SQ134 30/09/2005 Junk Bond D. Healy 680 m MPC · JPL
388037 2005 SL144 25/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
388038 2005 SW145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
388039 2005 SE146 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
388040 2005 SE162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388041 2005 SU170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
388042 2005 SF193 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
388043 2005 SP209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
388044 2005 SO212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388045 2005 SF218 30/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
388046 2005 ST231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
388047 2005 SO232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388048 2005 SZ240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
388049 2005 SC267 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
388050 2005 SR271 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
388051 2005 SJ278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
388052 2005 SB279 29/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
388053 2005 SN288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
388054 2005 SO292 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
388055 2005 TW10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
388056 2005 TL23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
388057 2005 TS49 07/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 980 m MPC · JPL
388058 2005 TP53 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
388059 2005 TA64 06/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388060 2005 TN67 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388061 2005 TW82 03/10/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
388062 2005 TF87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388063 2005 TL108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388064 2005 TE138 07/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388065 2005 TQ141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388066 2005 TF142 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388067 2005 TS167 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
388068 2005 US14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
388069 2005 UP20 14/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
388070 2005 UZ22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
388071 2005 US24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388072 2005 UD29 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
388073 2005 UH42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388074 2005 UQ47 22/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388075 2005 UX47 22/10/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
388076 2005 UW51 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
388077 2005 UU52 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
388078 2005 UQ62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388079 2005 UP68 23/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
388080 2005 US70 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
388081 2005 UB71 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388082 2005 UZ85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388083 2005 UR95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388084 2005 UA108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388085 2005 UA113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388086 2005 UC113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
388087 2005 UA125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388088 2005 UJ144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388089 2005 UM207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388090 2005 UQ215 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
388091 2005 UZ216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388092 2005 UE217 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388093 2005 UY222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388094 2005 UK252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388095 2005 UB262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388096 2005 UJ268 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
388097 2005 UB285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388098 2005 UV286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388099 2005 UD298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388100 2005 UF299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL