Danh sách tiểu hành tinh/387201–387300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387201 2012 TL307 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387202 2012 TV307 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
387203 2012 TP309 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
387204 2012 TO311 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
387205 2012 TX311 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387206 2012 TM313 19/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387207 2012 TP313 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387208 2012 TV313 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
387209 2012 TR317 04/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
387210 2012 TU317 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
387211 2012 TV317 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387212 2012 TX317 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
387213 2012 TD318 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
387214 2012 TX321 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387215 2012 UK1 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
387216 2012 UQ3 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
387217 2012 US3 26/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
387218 2012 UX3 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387219 2012 UD9 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387220 2012 UN14 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387221 2012 UU18 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387222 2012 UO30 03/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
387223 2012 UQ30 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387224 2012 UV30 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387225 2012 UP31 22/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
387226 2012 UD33 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
387227 2012 UU33 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387228 2012 UU35 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387229 2012 UW38 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387230 2012 UL39 08/05/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
387231 2012 UM39 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387232 2012 UL40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387233 2012 US41 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387234 2012 UX44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387235 2012 UJ45 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387236 2012 UU45 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387237 2012 UV45 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387238 2012 UY47 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387239 2012 UE48 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387240 2012 UD51 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387241 2012 UQ56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387242 2012 UU56 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387243 2012 UK58 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387244 2012 UF61 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387245 2012 UR63 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
387246 2012 UG69 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387247 2012 UN70 10/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
387248 2012 UE76 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387249 2012 UY79 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
387250 2012 UJ84 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
387251 2012 UU87 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387252 2012 UY87 14/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
387253 2012 UZ87 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
387254 2012 UD88 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387255 2012 UM95 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387256 2012 US95 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387257 2012 UJ96 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387258 2012 UN98 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
387259 2012 UZ98 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387260 2012 UM99 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387261 2012 US100 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387262 2012 UC102 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387263 2012 UA104 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
387264 2012 UD106 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387265 2012 UE106 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387266 2012 UQ106 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387267 2012 UT106 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387268 2012 UW109 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387269 2012 UZ109 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387270 2012 UP111 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387271 2012 UJ117 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387272 2012 UB118 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
387273 2012 UD118 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387274 2012 UV120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387275 2012 UF121 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
387276 2012 UV122 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
387277 2012 UN123 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387278 2012 UR124 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387279 2012 UW132 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
387280 2012 UH133 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387281 2012 UX139 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
387282 2012 UU140 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387283 2012 UM151 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387284 2012 UY151 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387285 2012 UB153 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387286 2012 UX153 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
387287 2012 UM159 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387288 2012 US160 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
387289 2012 UP162 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387290 2012 UR166 06/11/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387291 2012 UT167 17/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387292 2012 UY167 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
387293 2012 UY171 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387294 2012 UL175 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
387295 2012 UG176 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
387296 2012 VX2 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387297 2012 VY3 04/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387298 2012 VC4 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387299 2012 VX7 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387300 2012 VH8 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL