Danh sách tiểu hành tinh/387001–387100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387001 2012 RJ3 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
387002 2012 RY5 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
387003 2012 RL6 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387004 2012 RD7 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387005 2012 RY7 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387006 2012 RH12 18/07/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
387007 2012 RK12 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387008 2012 RW12 25/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
387009 2012 RX13 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387010 2012 RP16 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387011 2012 RS17 26/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387012 2012 RR18 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387013 2012 RB23 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387014 2012 RH23 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387015 2012 RW24 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387016 2012 RB28 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387017 2012 RM33 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
387018 2012 RR33 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387019 2012 RO34 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387020 2012 RZ38 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387021 2012 RM41 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
387022 2012 SS 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387023 2012 SM3 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387024 2012 SG7 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387025 2012 SY7 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387026 2012 SW9 24/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
387027 2012 SA10 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387028 2012 SP10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
387029 2012 SN15 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
387030 2012 SS15 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387031 2012 SP16 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387032 2012 SG28 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387033 2012 SO32 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387034 2012 SD38 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
387035 2012 SS46 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387036 2012 SU53 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387037 2012 SJ54 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387038 2012 SU57 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
387039 2012 SO64 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
387040 2012 SF66 09/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
387041 2012 TF6 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387042 2012 TK7 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387043 2012 TS7 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387044 2012 TV8 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387045 2012 TO10 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387046 2012 TO11 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387047 2012 TD16 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
387048 2012 TH17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
387049 2012 TD18 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
387050 2012 TO19 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387051 2012 TU20 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387052 2012 TC23 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387053 2012 TL23 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387054 2012 TL29 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387055 2012 TA31 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387056 2012 TU31 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387057 2012 TH32 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387058 2012 TB37 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387059 2012 TX48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387060 2012 TH49 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
387061 2012 TN50 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387062 2012 TQ54 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387063 2012 TV54 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
387064 2012 TE55 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387065 2012 TZ55 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
387066 2012 TO59 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
387067 2012 TC71 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387068 2012 TT71 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387069 2012 TO73 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387070 2012 TZ81 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387071 2012 TA85 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387072 2012 TL86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387073 2012 TY87 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387074 2012 TF90 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387075 2012 TX90 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387076 2012 TX91 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387077 2012 TU92 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
387078 2012 TZ94 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387079 2012 TM95 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387080 2012 TA96 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387081 2012 TD96 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387082 2012 TJ97 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387083 2012 TL97 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387084 2012 TJ98 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387085 2012 TN99 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
387086 2012 TP101 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387087 2012 TL103 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387088 2012 TB105 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387089 2012 TF108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387090 2012 TZ109 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387091 2012 TS110 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387092 2012 TW115 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387093 2012 TR123 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387094 2012 TF126 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387095 2012 TZ126 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
387096 2012 TE127 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387097 2012 TH128 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387098 2012 TX128 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387099 2012 TM131 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
387100 2012 TN133 15/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL