Danh sách tiểu hành tinh/387901–388000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387901 2004 VA79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
387902 2004 VZ82 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387903 2004 VJ88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387904 2004 VW93 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387905 2004 WY1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
387906 2004 XQ 01/12/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387907 2004 XP26 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387908 2004 XE49 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387909 2004 XK49 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
387910 2004 XE54 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387911 2004 XN85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387912 2004 XX105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387913 2004 XL122 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
387914 2004 XV128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387915 2004 XS162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387916 2004 YU17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387917 2004 YH22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
387918 2004 YD27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387919 2004 YT32 31/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,5 km MPC · JPL
387920 2005 AJ35 18/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387921 2005 AU51 13/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
387922 2005 AO81 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
387923 2005 BQ16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387924 2005 BD22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387925 2005 BU27 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
387926 2005 CQ2 01/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
387927 2005 CU2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387928 2005 CM18 02/02/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
387929 2005 CE29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387930 2005 CN29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387931 2005 CX30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387932 2005 CQ32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387933 2005 CD34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387934 2005 CV37 06/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
387935 2005 CG71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387936 2005 EC31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387937 2005 EP44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387938 2005 EG47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387939 2005 EO47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387940 2005 EL53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387941 2005 EE66 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
387942 2005 EL78 18/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
387943 2005 EM138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387944 2005 ER140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387945 2005 EU148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387946 2005 EU175 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
387947 2005 EO179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387948 2005 ED181 09/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387949 2005 EN231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387950 2005 EL237 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387951 2005 EF240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387952 2005 ER242 11/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
387953 2005 EP327 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387954 2005 GE15 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387955 2005 GC30 04/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
387956 2005 GH48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387957 2005 GU57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387958 2005 GX63 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
387959 2005 GN99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
387960 2005 GV106 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387961 2005 GB109 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387962 2005 GQ136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387963 2005 GJ141 13/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387964 2005 GX180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387965 2005 GL182 15/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
387966 2005 GW222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387967 2005 HQ1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387968 2005 JL21 04/05/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
387969 2005 JT23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387970 2005 JH33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387971 2005 JU41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387972 2005 JP50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387973 2005 JY150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387974 2005 JW170 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
387975 2005 LN6 04/06/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
387976 2005 LM8 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
387977 2005 LW53 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
387978 2005 MW44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
387979 2005 NV 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
387980 2005 NZ26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387981 2005 NQ30 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
387982 2005 NQ41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
387983 2005 NG44 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387984 2005 ON29 31/07/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
387985 2005 QH2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
387986 2005 QN15 25/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
387987 2005 QD17 25/08/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
387988 2005 QM40 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387989 2005 QP55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387990 2005 QY57 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
387991 2005 QJ61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
387992 2005 QQ65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
387993 2005 QA78 25/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
387994 2005 QZ81 29/08/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
387995 2005 QT90 25/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
387996 2005 QD99 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
387997 2005 QJ105 27/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
387998 2005 QZ106 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
387999 2005 QO111 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
388000 2005 QU118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also