Danh sách tiểu hành tinh/387801–387900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387801 2004 BQ58 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
387802 2004 BO127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387803 2004 CV25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387804 2004 CA54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
387805 2004 DY58 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387806 2004 DN65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
387807 2004 EM9 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
387808 2004 EX10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
387809 2004 EB12 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
387810 2004 EW16 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387811 2004 EH46 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387812 2004 EE49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387813 2004 EL113 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
387814 2004 FK1 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387815 2004 FR5 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387816 2004 FM17 26/03/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
387817 2004 FK22 16/03/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
387818 2004 FA27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
387819 2004 FH69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387820 2004 FC77 18/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387821 2004 FM84 18/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387822 2004 FH119 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387823 2004 GU7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
387824 2004 GZ13 13/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
387825 2004 GY16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
387826 2004 GD39 15/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387827 2004 GA40 12/04/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
387828 2004 GH49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387829 2004 GE50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387830 2004 GA85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387831 2004 HR8 16/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
387832 2004 HN11 19/04/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
387833 2004 HE13 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387834 2004 HJ24 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387835 2004 HK53 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387836 2004 HZ53 20/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
387837 2004 JJ6 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
387838 2004 JU26 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387839 2004 KP11 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387840 2004 KR12 22/05/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
387841 2004 LD 08/06/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387842 2004 LP21 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387843 2004 ND 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
387844 2004 NU19 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387845 2004 NE25 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387846 2004 OG3 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387847 2004 OT8 17/07/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
387848 2004 OR10 22/07/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
387849 2004 PS1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 790 m MPC · JPL
387850 2004 PS10 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
387851 2004 PS28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
387852 2004 PN55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
387853 2004 PR56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387854 2004 PH76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
387855 2004 PW76 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
387856 2004 PU97 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
387857 2004 QA10 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
387858 2004 QX13 24/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387859 2004 QX16 23/08/2004 Mayhill R. Hutsebaut 2,2 km MPC · JPL
387860 2004 RH5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387861 2004 RJ24 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387862 2004 RC66 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
387863 2004 RW74 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
387864 2004 RK82 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387865 2004 RE91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
387866 2004 RH106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
387867 2004 RY128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387868 2004 RA166 06/09/2004 Siding Spring SSS 630 m MPC · JPL
387869 2004 RK174 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387870 2004 RA197 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387871 2004 RD252 15/09/2004 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
387872 2004 RF309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
387873 2004 RC325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387874 2004 RR325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
387875 2004 RO329 15/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
387876 2004 RX336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387877 2004 RZ337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
387878 2004 RB347 14/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
387879 2004 SL10 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
387880 2004 TU4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387881 2004 TA7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387882 2004 TO13 09/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
387883 2004 TG15 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387884 2004 TR43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387885 2004 TJ67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
387886 2004 TZ68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
387887 2004 TK80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387888 2004 TK83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387889 2004 TT107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387890 2004 TJ115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387891 2004 TO124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387892 2004 TV149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
387893 2004 TN180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387894 2004 TA194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387895 2004 TU198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
387896 2004 TK245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
387897 2004 TR272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387898 2004 TM336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387899 2004 VB59 09/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
387900 2004 VB74 12/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL