Danh sách tiểu hành tinh/386901–387000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386901 2011 HS29 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386902 2011 HH33 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
386903 2011 HA41 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386904 2011 HF44 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386905 2011 HT50 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
386906 2011 HY51 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386907 2011 HQ57 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
386908 2011 HU63 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386909 2011 HG73 05/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
386910 2011 HV74 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386911 2011 HY74 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
386912 2011 HD81 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
386913 2011 HU83 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386914 2011 JY2 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386915 2011 JK5 09/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386916 2011 JX15 17/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386917 2011 JX26 20/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
386918 2011 JK28 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386919 2011 KB3 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
386920 2011 KB4 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
386921 2011 KX7 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
386922 2011 KC10 06/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
386923 2011 KC13 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386924 2011 KV28 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386925 2011 KV31 06/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
386926 2011 KL34 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386927 2011 LG2 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386928 2011 LJ24 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386929 2011 LN26 17/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
386930 2011 LV26 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386931 2011 LW26 22/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386932 2011 LJ28 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386933 2011 NL3 16/07/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
386934 2011 OU 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
386935 2011 OE3 11/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386936 2011 OC7 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386937 2011 OM23 17/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
386938 2011 OX43 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
386939 2011 OA49 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
386940 2011 OZ58 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386941 2011 PJ10 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386942 2011 QT17 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386943 2011 QJ36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386944 2011 QO43 16/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
386945 2011 QR57 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386946 2011 QD92 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386947 2011 QC95 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386948 2011 QT96 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386949 2011 ST27 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
386950 2011 SO65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386951 2011 SL74 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386952 2011 SN127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
386953 2011 SM130 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386954 2011 SG164 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386955 2011 SS184 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386956 2011 SU195 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
386957 2011 SY207 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386958 2011 SE208 04/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
386959 2011 ST211 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386960 2011 SL222 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386961 2011 SN237 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386962 2011 SD239 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386963 2011 UF34 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386964 2011 UN105 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
386965 2011 UP211 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386966 2011 WC51 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
386967 2011 YS34 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
386968 2012 BR61 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 61 km MPC · JPL
386969 2012 GJ 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386970 2012 HN15 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
386971 2012 JU25 08/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
386972 2012 JD65 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
386973 2012 KR41 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386974 2012 LX6 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386975 2012 LQ18 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386976 2012 LY25 16/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
386977 2012 MK4 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386978 2012 MA10 20/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
386979 2012 OW4 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386980 2012 PG17 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
386981 2012 PK17 14/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386982 2012 PW19 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386983 2012 PB30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386984 2012 PR32 05/09/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
386985 2012 PC33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
386986 2012 PR34 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386987 2012 QK19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386988 2012 QR20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386989 2012 QC21 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
386990 2012 QC26 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386991 2012 QA27 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386992 2012 QE29 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386993 2012 QK34 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386994 2012 QB38 04/08/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
386995 2012 QC38 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386996 2012 QN40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386997 2012 QN41 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
386998 2012 QY44 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386999 2012 QY50 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
387000 2012 RZ2 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also