Danh sách tiểu hành tinh/387701–387800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387701 2002 VB134 06/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
387702 2002 WH4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387703 2002 WG27 23/11/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
387704 2002 XZ61 11/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
387705 2002 XM119 10/12/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
387706 2002 YY25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387707 2003 AB17 05/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387708 2003 AW19 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
387709 2003 AJ71 10/01/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
387710 2003 BY35 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387711 2003 BF54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387712 2003 BZ57 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387713 2003 BN59 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
387714 2003 BL84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
387715 2003 BG92 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
387716 2003 CC14 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
387717 2003 DN4 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 510 m MPC · JPL
387718 2003 DX5 21/02/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
387719 2003 DN20 22/02/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
387720 2003 DW24 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
387721 2003 EP1 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
387722 2003 EL2 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387723 2003 ES6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
387724 2003 FC8 30/03/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
387725 2003 FM10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387726 2003 FP19 25/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
387727 2003 FQ23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387728 2003 FB26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387729 2003 FS40 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
387730 2003 FF42 31/03/2003 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
387731 2003 FT76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387732 2003 FJ123 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387733 2003 GS 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 340 m MPC · JPL
387734 2003 GV4 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
387735 2003 GZ8 31/03/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
387736 2003 GR11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
387737 2003 GP26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
387738 2003 GW28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387739 2003 GJ56 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387740 2003 GK57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387741 2003 HU5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
387742 2003 HT16 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
387743 2003 HV35 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
387744 2003 HW57 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
387745 2003 JS6 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387746 2003 MH4 26/06/2003 Socorro LINEAR APO · 370 m MPC · JPL
387747 2003 NF11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387748 2003 ON18 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387749 2003 OF26 24/07/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
387750 2003 QC44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
387751 2003 QK61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387752 2003 SE22 16/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
387753 2003 SF32 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
387754 2003 SZ37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387755 2003 SJ47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
387756 2003 SC59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
387757 2003 SR68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387758 2003 SX72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387759 2003 SU95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
387760 2003 SF126 19/09/2003 Mount Graham VATT 1,5 km MPC · JPL
387761 2003 SH130 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387762 2003 SQ177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
387763 2003 SH181 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
387764 2003 SF242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387765 2003 SO321 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387766 2003 SL329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
387767 2003 SM330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
387768 2003 SJ386 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
387769 2003 SK394 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
387770 2003 SC433 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387771 2003 TJ27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387772 2003 TU38 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387773 2003 TF51 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
387774 2003 TM57 05/10/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
387775 2003 UJ28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387776 2003 UM29 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387777 2003 UK44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387778 2003 UG52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387779 2003 UA91 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387780 2003 UR93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387781 2003 UH118 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387782 2003 UU202 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
387783 2003 UY249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387784 2003 UE297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387785 2003 UW298 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
387786 2003 UZ306 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387787 2003 UA315 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
387788 2003 UV347 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
387789 2003 UA351 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
387790 2003 UY362 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
387791 2003 UW377 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387792 2003 WP15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387793 2003 WL25 20/11/2003 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
387794 2003 WB94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
387795 2003 WW95 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387796 2003 WT129 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
387797 2003 WY130 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387798 2003 WZ194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387799 2003 YK15 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387800 2003 YA182 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL