Danh sách tiểu hành tinh/386701–386800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386701 2009 WH72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386702 2009 WN73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386703 2009 WV88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386704 2009 WV101 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
386705 2009 WG103 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
386706 2009 WN117 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
386707 2009 WK123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386708 2009 WX144 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386709 2009 WM163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
386710 2009 WL167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386711 2009 WW177 09/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386712 2009 WB183 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386713 2009 WX188 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386714 2009 WK193 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386715 2009 WT210 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386716 2009 WS215 19/11/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
386717 2009 WQ217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386718 2009 WX259 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386719 2009 WY260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386720 2009 XC2 11/12/2009 Socorro LINEAR AMO 960 m MPC · JPL
386721 2009 XN12 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386722 2009 YC5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386723 2009 YE7 17/12/2009 La Silla D. L. Rabinowitz 612 km MPC · JPL
386724 2009 YN20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386725 2009 YB24 16/12/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
386726 2010 AF1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386727 2010 AP1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386728 2010 AY8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386729 2010 AJ17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386730 2010 AA30 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
386731 2010 AT35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386732 2010 AU41 06/01/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
386733 2010 AK44 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
386734 2010 AM45 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386735 2010 AQ45 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
386736 2010 AZ45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386737 2010 AR50 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386738 2010 AV58 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
386739 2010 AH65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386740 2010 AX66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386741 2010 AO67 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386742 2010 AO80 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386743 2010 AR116 13/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
386744 2010 BH3 19/01/2010 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
386745 2010 BC10 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
386746 2010 BU11 16/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
386747 2010 BC25 17/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
386748 2010 BS39 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386749 2010 BZ60 21/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
386750 2010 BB94 27/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
386751 2010 CR10 09/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
386752 2010 CW12 09/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
386753 2010 CV32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386754 2010 CB40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386755 2010 CZ40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386756 2010 CT59 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
386757 2010 CL63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386758 2010 CJ68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386759 2010 CW89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386760 2010 CK93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386761 2010 CJ98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386762 2010 CE102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386763 2010 CO114 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386764 2010 CM128 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386765 2010 CC144 09/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386766 2010 CB148 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386767 2010 CR160 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386768 2010 CJ169 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386769 2010 CB180 15/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
386770 2010 CS180 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386771 2010 CJ185 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386772 2010 CA223 08/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
386773 2010 CB223 08/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
386774 2010 CK225 08/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
386775 2010 CJ231 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386776 2010 DQ6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386777 2010 DZ21 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386778 2010 DF24 19/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
386779 2010 DS42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386780 2010 DR45 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386781 2010 DN48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386782 2010 DG49 18/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386783 2010 DK74 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386784 2010 EY18 08/03/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
386785 2010 EM21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386786 2010 ER21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386787 2010 ES35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
386788 2010 EA38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386789 2010 EW38 05/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
386790 2010 EZ69 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
386791 2010 EB70 14/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386792 2010 EP90 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386793 2010 EG104 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386794 2010 EV104 13/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
386795 2010 EW105 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386796 2010 EW111 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386797 2010 EW112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386798 2010 EM113 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
386799 2010 ES122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386800 2010 EJ129 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL