Danh sách tiểu hành tinh/388701–388800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388701 2007 VU41 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388702 2007 VO48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388703 2007 VH52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
388704 2007 VO63 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388705 2007 VM64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388706 2007 VO64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388707 2007 VR80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388708 2007 VV84 08/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
388709 2007 VO99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388710 2007 VU100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388711 2007 VS109 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388712 2007 VN110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388713 2007 VE111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388714 2007 VC115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388715 2007 VO130 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388716 2007 VH139 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388717 2007 VO143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388718 2007 VU143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388719 2007 VE147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388720 2007 VD158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388721 2007 VW158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388722 2007 VX167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388723 2007 VQ175 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388724 2007 VX191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388725 2007 VJ192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388726 2007 VS204 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388727 2007 VH217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388728 2007 VC223 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388729 2007 VQ234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388730 2007 VF237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388731 2007 VY242 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388732 2007 VX250 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388733 2007 VH254 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388734 2007 VF261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388735 2007 VU262 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388736 2007 VA267 11/11/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
388737 2007 VS270 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
388738 2007 VK281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388739 2007 VC291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388740 2007 VY306 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388741 2007 VH308 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388742 2007 VU308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388743 2007 VX309 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388744 2007 VV318 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388745 2007 VS331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388746 2007 VO334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388747 2007 VQ334 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388748 2007 VM335 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388749 2007 WU 17/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
388750 2007 WS3 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
388751 2007 WO5 16/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
388752 2007 WE6 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388753 2007 WN22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388754 2007 WG23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388755 2007 WU28 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388756 2007 WL44 08/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
388757 2007 WT55 29/11/2007 Lulin LUSS 3,2 km MPC · JPL
388758 2007 XM19 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
388759 2007 XD21 13/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
388760 2007 XC29 15/12/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
388761 2007 XX29 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
388762 2007 XF49 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388763 2007 XD50 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388764 2007 XQ53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388765 2007 XC54 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388766 2007 XT55 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
388767 2007 XV58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388768 2007 YO5 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388769 2007 YT23 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388770 2007 YX27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388771 2007 YY30 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388772 2007 YK35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388773 2007 YR39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388774 2007 YF45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388775 2007 YF52 12/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388776 2007 YX55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388777 2007 YW58 31/12/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
388778 2007 YE64 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388779 2007 YA72 18/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
388780 2008 AQ22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388781 2008 AC25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
388782 2008 AM30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
388783 2008 AZ32 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388784 2008 AT34 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
388785 2008 AQ40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388786 2008 AL42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
388787 2008 AM47 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388788 2008 AY77 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388789 2008 AA82 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388790 2008 AD87 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388791 2008 AA97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388792 2008 AT97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388793 2008 AW105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388794 2008 AL114 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388795 2008 AB117 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388796 2008 AY128 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388797 2008 AE138 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
388798 2008 BU2 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388799 2008 BT4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388800 2008 BY5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL