Danh sách tiểu hành tinh/387601–387700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387601 2001 YB106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387602 2002 AK195 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
387603 2002 CJ110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387604 2002 CX181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387605 2002 CS207 10/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
387606 2002 CT287 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387607 2002 DD4 22/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
387608 2002 EZ22 11/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
387609 2002 EW32 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
387610 2002 EM76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387611 2002 EO76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387612 2002 EP77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
387613 2002 EU82 13/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
387614 2002 EC118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387615 2002 EY118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387616 2002 FS23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387617 2002 GU24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387618 2002 GJ48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387619 2002 GD51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
387620 2002 GC141 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387621 2002 GD179 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
387622 2002 GR182 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387623 2002 HA18 30/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387624 2002 JR21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
387625 2002 JD63 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
387626 2002 JJ121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
387627 2002 JN128 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387628 2002 NM8 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387629 2002 NP64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
387630 2002 OL17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
387631 2002 PB11 02/08/2002 Needville Needville Obs. 820 m MPC · JPL
387632 2002 PD40 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
387633 2002 PV64 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 570 m MPC · JPL
387634 2002 PR68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387635 2002 PA136 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387636 2002 PR182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387637 2002 PJ183 11/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
387638 2002 PK193 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
387639 2002 QL8 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
387640 2002 QK37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387641 2002 QS67 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387642 2002 QJ79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
387643 2002 QC98 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387644 2002 QR106 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
387645 2002 QY135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
387646 2002 QE138 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
387647 2002 QN140 28/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
387648 2002 RT25 04/09/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
387649 2002 RW29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
387650 2002 RN34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
387651 2002 RG58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
387652 2002 RH120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
387653 2002 RO135 10/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
387654 2002 RV147 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
387655 2002 RS159 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
387656 2002 RZ189 14/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
387657 2002 RG207 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387658 2002 RX220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
387659 2002 RD233 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
387660 2002 RF236 09/09/2002 Palomar R. Matson 730 m MPC · JPL
387661 2002 RS240 10/09/2002 Haleakala A. Lowe 820 m MPC · JPL
387662 2002 RK254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
387663 2002 RV259 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
387664 2002 RW267 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
387665 2002 RG270 14/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387666 2002 RK271 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
387667 2002 RB282 15/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
387668 2002 SZ 26/09/2002 Palomar NEAT APO · 300 m MPC · JPL
387669 2002 SZ26 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387670 2002 SL28 30/09/2002 Ondřejov P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
387671 2002 SU33 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
387672 2002 SC43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
387673 2002 SB44 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
387674 2002 SP67 16/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
387675 2002 TO2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
387676 2002 TG63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 610 m MPC · JPL
387677 2002 TB87 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
387678 2002 TK87 03/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
387679 2002 TF88 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
387680 2002 TS129 04/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
387681 2002 TP135 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
387682 2002 TY161 05/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
387683 2002 TH178 12/10/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
387684 2002 TO270 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
387685 2002 TU303 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
387686 2002 TK308 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
387687 2002 TW309 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
387688 2002 TP339 05/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
387689 2002 TB379 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387690 2002 UD 18/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387691 2002 UV1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 680 m MPC · JPL
387692 2002 UK16 30/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387693 2002 UT21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
387694 2002 UL30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387695 2002 UT74 30/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
387696 2002 VU9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387697 2002 VG53 06/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387698 2002 VG100 11/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387699 2002 VA128 13/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387700 2002 VE129 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL