Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/387301–387400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387301 2012 VW15 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
387302 2012 VK20 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387303 2012 VP28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387304 2012 VF34 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387305 2012 VS37 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387306 2012 VX40 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387307 2012 VG47 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387308 2012 VK52 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387309 2012 VG57 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387310 2012 VO57 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387311 2012 VV57 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387312 2012 VD58 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
387313 2012 VC61 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387314 2012 VY61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387315 2012 VB62 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
387316 2012 VG67 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387317 2012 VM68 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387318 2012 VH69 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
387319 2012 VX71 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387320 2012 VG72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387321 2012 VQ72 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387322 2012 VH73 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387323 2012 VG74 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387324 2012 VT74 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
387325 2012 VA79 15/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
387326 2012 VJ79 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
387327 2012 VB81 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387328 2012 VU82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387329 2012 VS84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
387330 2012 VO89 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387331 2012 VV89 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387332 2012 VA92 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
387333 2012 VK96 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387334 2012 VL97 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
387335 2012 VY98 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387336 2012 VY100 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387337 2012 VG103 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
387338 2012 VN105 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387339 2012 VS108 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387340 2012 WV5 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
387341 2012 WO6 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
387342 2012 WX7 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387343 2012 WU10 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387344 2012 WB11 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387345 2012 WG11 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387346 2012 WX12 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387347 2012 WH13 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
387348 2012 WY20 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387349 2012 WA32 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387350 2012 WD32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387351 2012 XD2 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
387352 2012 XR4 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387353 2012 XV11 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387354 2012 XY20 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387355 2012 XN21 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387356 2012 XT22 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387357 2012 XR24 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387358 2012 XK26 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
387359 2012 XZ37 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
387360 2012 XS38 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387361 2012 XO53 29/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
387362 2012 XZ62 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387363 2012 XE63 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387364 2012 XG64 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387365 2012 XK64 25/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
387366 2012 XG68 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387367 2012 XK84 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387368 2012 XL84 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387369 2012 XC94 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
387370 2012 XC100 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387371 2012 XP110 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387372 2012 XX113 11/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
387373 2012 XO124 29/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387374 2012 XA129 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387375 2012 XJ131 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387376 2012 XB137 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
387377 2012 XY143 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387378 2012 XP149 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
387379 2012 XE153 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
387380 2012 XE155 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387381 2013 AJ8 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387382 2013 AB41 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387383 2013 AQ41 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
387384 2013 AW57 23/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
387385 2013 AX98 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387386 2013 AZ107 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
387387 2013 AY125 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387388 2013 AQ130 15/10/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
387389 2013 AV130 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
387390 2013 AG133 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
387391 2013 AZ156 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387392 2013 BB 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
387393 2013 BF71 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
387394 2013 BX78 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
387395 2013 CC202 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
387396 2013 GX42 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
387397 2013 NZ18 13/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
387398 2013 NP22 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387399 2013 PR10 29/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
387400 2013 QZ2 05/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL