Danh sách tiểu hành tinh/387401–387500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387401 2013 QC48 31/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387402 2013 RU32 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387403 2013 RQ44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387404 2013 RU85 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387405 2013 SJ25 21/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
387406 2013 SH33 24/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387407 2013 SP52 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
387408 2013 SH62 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
387409 2013 TM3 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387410 2013 TE12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387411 2013 TN18 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387412 2013 TU39 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387413 2013 TA41 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387414 2013 TB123 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387415 2013 TY131 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387416 2013 TR138 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
387417 2013 TQ139 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387418 2013 UN11 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
387419 2013 UD12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387420 2013 UF12 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
387421 2013 VP1 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
387422 2013 VL16 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387423 2013 VT16 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
387424 2013 VS17 08/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387425 2013 VU17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
387426 2013 VJ20 29/06/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
387427 2013 VV20 11/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
387428 2013 VD21 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387429 2013 WR2 11/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387430 2013 WD3 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387431 2013 WF4 08/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
387432 2013 WU4 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
387433 2013 WP14 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
387434 2013 WS30 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387435 2013 WV32 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
387436 2013 WB47 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
387437 2013 WO55 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387438 2013 WR55 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
387439 2013 WU55 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387440 2013 WQ57 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387441 2013 WU57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387442 2013 WJ59 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387443 2013 WP60 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387444 2013 WU60 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
387445 2013 WV60 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387446 2013 WP61 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387447 2013 WA65 30/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
387448 2013 WZ65 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
387449 2013 WB66 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387450 2013 WQ66 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
387451 2013 WS72 04/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
387452 2013 WN74 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387453 2013 WX81 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387454 2013 WS83 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387455 2013 WF85 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387456 2013 WY85 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387457 2013 WK97 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
387458 2013 WQ103 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
387459 2013 WF106 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387460 2013 WQ107 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
387461 2013 WM109 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387462 2013 XU 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387463 2013 XH1 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
387464 2013 XV4 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
387465 2013 XX10 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387466 2013 XQ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387467 2013 XE12 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387468 2013 XL13 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387469 2013 XB23 06/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
387470 2013 XF23 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387471 2013 XL23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387472 2013 XQ23 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387473 2013 XR23 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
387474 2013 YP4 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387475 2013 YF10 23/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
387476 2013 YS10 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387477 2013 YG11 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387478 2013 YD12 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387479 2013 YU14 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387480 2013 YC16 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387481 2013 YK16 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387482 2013 YF18 14/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387483 2013 YR52 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
387484 2013 YH62 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387485 2013 YS102 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
387486 2013 YO106 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387487 4169 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
387488 1994 AY13 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387489 1994 TC7 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387490 1995 BG8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387491 1995 QK5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387492 1995 SF26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387493 1995 SU42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387494 1995 SP58 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387495 1995 SJ84 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387496 1995 TJ4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387497 1995 UJ61 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387498 1995 VV2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387499 1996 VF28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
387500 1996 XY3 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL