Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/386201–386300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386201 2007 VU269 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386202 2007 VR287 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386203 2007 VA288 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386204 2007 VP289 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
386205 2007 VC298 11/11/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
386206 2007 VL308 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386207 2007 VH321 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386208 2007 VA326 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
386209 2007 VB327 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386210 2007 VZ328 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386211 2007 VC329 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386212 2007 VE329 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
386213 2007 WF2 16/11/2007 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
386214 2007 WB4 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
386215 2007 WO6 17/11/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
386216 2007 WW34 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
386217 2007 WZ40 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386218 2007 WJ50 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386219 2007 WX58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386220 2007 WL62 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386221 2007 XQ19 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
386222 2007 XS39 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386223 2007 XY44 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386224 2007 YY2 18/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
386225 2007 YB12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386226 2007 YN34 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386227 2007 YB37 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386228 2007 YK41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
386229 2007 YW42 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386230 2007 YQ45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
386231 2007 YE49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
386232 2007 YD63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386233 2007 YE72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
386234 2008 AO6 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386235 2008 AX6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386236 2008 AX8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386237 2008 AM13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386238 2008 AC37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
386239 2008 AR49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386240 2008 AU58 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
386241 2008 AR59 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
386242 2008 AH72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386243 2008 AO87 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
386244 2008 AA92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386245 2008 AZ92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386246 2008 AP117 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386247 2008 AS134 10/01/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
386248 2008 AV134 10/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386249 2008 BL13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
386250 2008 CS8 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
386251 2008 CN12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386252 2008 CR15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386253 2008 CG62 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386254 2008 CG73 06/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
386255 2008 CV202 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386256 2008 CR207 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
386257 2008 DW29 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
386258 2008 DK57 28/02/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
386259 2008 EJ1 02/03/2008 Siding Spring SSS APO 2,6 km MPC · JPL
386260 2008 EQ67 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386261 2008 FY60 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386262 2008 FN73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
386263 2008 FQ93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
386264 2008 FP110 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386265 2008 GO6 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386266 2008 GS75 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386267 2008 HF25 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386268 2008 JN6 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386269 2008 JE17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
386270 2008 JF17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
386271 2008 KH3 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386272 2008 KP10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
386273 2008 KS29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386274 2008 KC43 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386275 2008 LT14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386276 2008 OB25 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386277 2008 QD 20/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
386278 2008 QN10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
386279 2008 QR19 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
386280 2008 QS25 30/08/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
386281 2008 RJ1 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch AMO 930 m MPC · JPL
386282 2008 RO2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386283 2008 RT4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386284 2008 RH39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386285 2008 RW41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
386286 2008 RU84 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386287 2008 RF85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386288 2008 RS104 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386289 2008 RD116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386290 2008 RH118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386291 2008 RJ131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386292 2008 RX133 06/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
386293 2008 RG134 06/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386294 2008 RJ140 09/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
386295 2008 RN140 09/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386296 2008 SD1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
386297 2008 SP5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
386298 2008 SR7 24/09/2008 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
386299 2008 SL16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386300 2008 SB26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL