Danh sách tiểu hành tinh/386001–386100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386001 2007 CG56 15/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
386002 2007 CA60 10/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
386003 2007 CU70 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,6 km MPC · JPL
386004 2007 DM4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386005 2007 DT5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
386006 2007 DQ14 29/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
386007 2007 DN22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386008 2007 DL24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386009 2007 DQ26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386010 2007 DN30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
386011 2007 DZ30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
386012 2007 DB31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386013 2007 DY34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386014 2007 DR47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
386015 2007 DY51 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386016 2007 DV52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386017 2007 DV66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386018 2007 DE85 19/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386019 2007 DA88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386020 2007 DH92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386021 2007 DJ97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386022 2007 DJ109 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
386023 2007 DX112 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386024 2007 DU113 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386025 2007 EV6 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386026 2007 EB11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
386027 2007 ED23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
386028 2007 EG23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
386029 2007 EK23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
386030 2007 EO25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386031 2007 EY26 12/03/2007 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
386032 2007 EH27 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 760 m MPC · JPL
386033 2007 ES31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
386034 2007 EM39 12/03/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
386035 2007 ER41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386036 2007 EF46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386037 2007 ED59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386038 2007 EH71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386039 2007 EX74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386040 2007 EP96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386041 2007 EZ96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386042 2007 EB97 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386043 2007 ED111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386044 2007 EW129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386045 2007 ET162 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386046 2007 EP180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
386047 2007 EO197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
386048 2007 EQ217 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
386049 2007 ET220 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386050 2007 EV222 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386051 2007 FV7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
386052 2007 FY23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386053 2007 FL30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386054 2007 FE32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386055 2007 FQ35 20/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
386056 2007 FV35 24/03/2007 Moletai Molėtai Obs. 790 m MPC · JPL
386057 2007 FH37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386058 2007 FF47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
386059 2007 FP47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386060 2007 GD8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386061 2007 GP36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386062 2007 GF37 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
386063 2007 GK37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386064 2007 GA50 15/04/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
386065 2007 GW50 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386066 2007 HJ6 16/04/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
386067 2007 HX23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
386068 2007 HO30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386069 2007 HD33 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386070 2007 HQ35 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386071 2007 HS35 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
386072 2007 HW39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386073 2007 HK50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386074 2007 HN63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
386075 2007 HB91 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386076 2007 JG7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386077 2007 JA17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
386078 2007 JD18 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386079 2007 JM24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386080 2007 JA44 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
386081 2007 KH1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386082 2007 LR8 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386083 2007 LL12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386084 2007 LK24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386085 2007 LY37 11/06/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
386086 2007 OL1 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386087 2007 OD3 21/07/2007 Wrightwood J. W. Young 2,8 km MPC · JPL
386088 2007 OD7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
386089 2007 OD8 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
386090 2007 OU10 20/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
386091 2007 PV2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
386092 2007 PO9 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
386093 2007 PG13 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
386094 2007 PN26 12/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
386095 2007 PJ33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386096 2007 PR44 07/08/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown 2,3 km MPC · JPL
386097 2007 PV49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386098 2007 PY49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386099 2007 QC1 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
386100 2007 QT10 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL