Danh sách tiểu hành tinh/385901–386000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385901 2006 SK343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385902 2006 SK352 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
385903 2006 SU357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
385904 2006 SW375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
385905 2006 SX375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
385906 2006 SH379 19/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
385907 2006 SF386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
385908 2006 SU396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385909 2006 SY402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
385910 2006 SX407 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
385911 2006 SF408 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
385912 2006 SN412 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
385913 2006 TO26 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385914 2006 TS31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
385915 2006 TN34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385916 2006 TC38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385917 2006 TC39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385918 2006 TM39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385919 2006 TH47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385920 2006 TV72 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385921 2006 TC74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
385922 2006 TG101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385923 2006 TB103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385924 2006 TS113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
385925 2006 TG115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
385926 2006 TE116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
385927 2006 TM116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
385928 2006 UK4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385929 2006 UC11 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
385930 2006 UD62 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385931 2006 UR63 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
385932 2006 UX72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385933 2006 UJ82 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385934 2006 UU88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
385935 2006 UB94 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385936 2006 UF104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385937 2006 UT110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385938 2006 UP113 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385939 2006 UR118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385940 2006 UW129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
385941 2006 UN133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
385942 2006 UA174 19/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
385943 2006 UK187 28/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
385944 2006 UW187 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
385945 2006 UQ196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385946 2006 UD199 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385947 2006 UD217 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
385948 2006 UN222 17/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385949 2006 UX266 27/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
385950 2006 UY296 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
385951 2006 VD4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385952 2006 VV7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385953 2006 VQ26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385954 2006 VO27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385955 2006 VV42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
385956 2006 VX53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385957 2006 VK60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
385958 2006 VX63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385959 2006 VX71 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385960 2006 VC87 14/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
385961 2006 VL126 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385962 2006 VK141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385963 2006 WM37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385964 2006 WM157 22/11/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
385965 2006 WU163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385966 2006 WX166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385967 2006 WE170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385968 2006 WF174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
385969 2006 WE184 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
385970 2006 WJ184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
385971 2006 WL185 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
385972 2006 WG195 29/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385973 2006 XW5 07/12/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385974 2006 XK17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385975 2006 XV59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
385976 2006 YM8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
385977 2006 YJ37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
385978 2006 YO40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385979 2006 YO41 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385980 2007 AA8 09/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 550 m MPC · JPL
385981 2007 AH27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385982 2007 AE29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
385983 2007 AU29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385984 2007 BE24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
385985 2007 BP41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
385986 2007 BL46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385987 2007 BL60 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385988 2007 BM61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385989 2007 BN74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385990 2007 BQ75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385991 2007 BR79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385992 2007 BG81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385993 2007 BA102 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
385994 2007 CQ9 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
385995 2007 CW12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385996 2007 CL14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
385997 2007 CN35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
385998 2007 CU42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385999 2007 CB43 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
386000 2007 CG50 08/02/2007 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also