Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/386401–386500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386401 2008 UE198 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
386402 2008 UL200 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386403 2008 UL214 10/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386404 2008 UX214 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386405 2008 UL222 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386406 2008 UO227 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386407 2008 UT237 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
386408 2008 UL239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386409 2008 UQ244 26/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386410 2008 UB250 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386411 2008 UU262 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386412 2008 US284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
386413 2008 UT286 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386414 2008 UZ303 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386415 2008 UD306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386416 2008 UM337 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386417 2008 UC345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386418 2008 UD345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386419 2008 UA348 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386420 2008 UV352 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386421 2008 UT354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
386422 2008 UY358 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386423 2008 VJ1 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
386424 2008 VX3 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386425 2008 VT12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386426 2008 VC14 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386427 2008 VJ18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386428 2008 VW18 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386429 2008 VU21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386430 2008 VY21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386431 2008 VM34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386432 2008 VO38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386433 2008 VX59 07/11/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
386434 2008 VF68 02/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
386435 2008 VT76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386436 2008 WV8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386437 2008 WS22 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386438 2008 WD39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386439 2008 WV43 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386440 2008 WD62 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
386441 2008 WF68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386442 2008 WL85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386443 2008 WQ90 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
386444 2008 WG92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
386445 2008 WB95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,3 km MPC · JPL
386446 2008 WQ95 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
386447 2008 WR98 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386448 2008 WM99 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386449 2008 WR101 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386450 2008 WH109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386451 2008 WV114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386452 2008 WQ137 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
386453 2008 WT137 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386454 2008 XM 02/12/2008 Socorro LINEAR APO · 370 m MPC · JPL
386455 2008 XZ5 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
386456 2008 XV11 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386457 2008 XO14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386458 2008 XW17 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386459 2008 XO27 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386460 2008 XK30 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386461 2008 XQ39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386462 2008 XZ43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386463 2008 YA9 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
386464 2008 YW9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386465 2008 YS11 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
386466 2008 YP22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386467 2008 YG23 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
386468 2008 YU38 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386469 2008 YN40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386470 2008 YS50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386471 2008 YK79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386472 2008 YT94 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386473 2008 YV94 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386474 2008 YB100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386475 2008 YT105 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386476 2008 YF119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386477 2008 YG119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386478 2008 YU124 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386479 2008 YR146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386480 2008 YS156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386481 2008 YC165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386482 2008 YY167 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
386483 2008 YN170 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386484 2008 YF172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386485 2009 AZ29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386486 2009 AM35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386487 2009 AA36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386488 2009 AC43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386489 2009 AA47 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386490 2009 AZ47 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
386491 2009 BR2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
386492 2009 BT26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386493 2009 BC32 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386494 2009 BC38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386495 2009 BG38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386496 2009 BX39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
386497 2009 BR40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386498 2009 BK41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386499 2009 BB46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386500 2009 BM46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL