Danh sách tiểu hành tinh/385401–385500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385401 2002 VF127 14/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385402 2002 WZ2 23/11/2002 Palomar NEAT APO 1,6 km MPC · JPL
385403 2002 WE10 24/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
385404 2002 WM30 24/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385405 2002 XA7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385406 2002 XP34 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385407 2002 XY54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
385408 2002 XW64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385409 2002 XO66 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
385410 2002 XF119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385411 2002 YH19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385412 2003 AQ16 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
385413 2003 AS71 10/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
385414 2003 AE73 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
385415 2003 AL79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385416 2003 AF85 08/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
385417 2003 BB47 29/01/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
385418 2003 BV63 28/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
385419 2003 BK66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
385420 2003 CT21 02/02/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
385421 2003 CL26 11/02/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
385422 2003 DF4 21/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
385423 2003 DE6 23/02/2003 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
385424 2003 DU6 23/02/2003 Črni Vrh H. Mikuž 4,4 km MPC · JPL
385425 2003 DA10 23/02/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
385426 2003 EV6 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
385427 2003 ER46 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
385428 2003 EU47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
385429 2003 EP58 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
385430 2003 EP62 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
385431 2003 FA4 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
385432 2003 FF13 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
385433 2003 FR56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385434 2003 FZ62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
385435 2003 FA131 22/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
385436 2003 FQ133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385437 2003 GH55 01/04/2003 Cerro Tololo DLS cubewano ( 267 km MPC · JPL
385438 2003 HQ3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
385439 2003 HS25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385440 2003 MC6 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385441 2003 OG5 22/07/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
385442 2003 OM6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
385443 2003 QX7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
385444 2003 QU26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
385445 2003 QH91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 193 km MPC · JPL
385446 Manwë 2003 QW111 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie res · 4:7 · 212 km MPC · JPL
385447 2003 QF113 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 212 km MPC · JPL
385448 2003 QC115 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
385449 2003 SO23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385450 2003 SN26 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
385451 2003 SD53 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
385452 2003 SD64 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
385453 2003 SS91 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385454 2003 SP168 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
385455 2003 SW236 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
385456 2003 SC279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385457 2003 ST285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385458 2003 SP317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 168 km MPC · JPL
385459 2003 SG332 28/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385460 2003 SR348 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385461 2003 SY379 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
385462 2003 TY3 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385463 2003 TG8 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385464 2003 TQ16 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
385465 2003 UF35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385466 2003 UO40 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385467 2003 UD74 16/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
385468 2003 UF108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
385469 2003 UE130 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385470 2003 UT140 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
385471 2003 UD188 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
385472 2003 UP193 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385473 2003 UJ230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385474 2003 UC281 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385475 2003 UL288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
385476 2003 UC331 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
385477 2003 VH3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385478 2003 WS8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385479 2003 WE10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385480 2003 WE16 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385481 2003 WL45 19/11/2003 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
385482 2003 WK81 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
385483 2003 WF84 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385484 2003 WB122 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
385485 2003 WJ122 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385486 2003 WP178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 540 m MPC · JPL
385487 2003 YJ44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385488 2003 YK104 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385489 2004 BE34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385490 2004 BY97 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385491 2004 BD102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385492 2004 CU39 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385493 2004 CN49 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
385494 2004 CO51 11/02/2004 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
385495 2004 CX95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
385496 2004 CF99 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385497 2004 DD 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385498 2004 DP27 16/02/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
385499 2004 DJ63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385500 2004 DA73 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL