Danh sách tiểu hành tinh/386501–386600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386501 2009 BA47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
386502 2009 BJ47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386503 2009 BM56 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386504 2009 BP58 29/01/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
386505 2009 BU60 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386506 2009 BX77 25/01/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
386507 2009 BZ87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386508 2009 BX89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
386509 2009 BD105 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386510 2009 BP109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386511 2009 BC113 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386512 2009 BD113 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
386513 2009 BM115 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386514 2009 BX115 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386515 2009 BY127 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386516 2009 BJ129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386517 2009 BK131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386518 2009 BV134 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386519 2009 BQ135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386520 2009 BD146 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386521 2009 BY149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386522 2009 BD154 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386523 2009 BL159 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386524 2009 BQ161 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
386525 2009 BR174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386526 2009 BD183 25/01/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
386527 2009 BV184 18/01/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
386528 2009 CB5 12/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
386529 2009 CR20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386530 2009 CA21 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386531 2009 CQ23 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386532 2009 CA25 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386533 2009 CW32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386534 2009 CY34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386535 2009 CF42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386536 2009 CJ48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386537 2009 CE49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386538 2009 CW56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386539 2009 CT57 02/02/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
386540 2009 CN58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
386541 2009 CM59 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386542 2009 CL62 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386543 2009 DZ2 17/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,2 km MPC · JPL
386544 2009 DZ3 18/02/2009 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
386545 2009 DY5 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386546 2009 DE14 18/02/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
386547 2009 DP14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386548 2009 DH16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
386549 2009 DC17 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386550 2009 DT31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386551 2009 DS39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386552 2009 DM43 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386553 2009 DQ49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386554 2009 DX52 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386555 2009 DJ53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386556 2009 DG55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386557 2009 DU65 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386558 2009 DL66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386559 2009 DW72 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
386560 2009 DB78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
386561 2009 DD79 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386562 2009 DU85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386563 2009 DL86 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
386564 2009 DK91 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386565 2009 DT98 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386566 2009 DN101 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386567 2009 DW111 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386568 2009 DO117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386569 2009 DX118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386570 2009 DG129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386571 2009 DS129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386572 2009 DW129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386573 2009 DD132 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386574 2009 DO132 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386575 2009 DA140 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386576 2009 DJ142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386577 2009 DN142 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386578 2009 EY1 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386579 2009 EA14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386580 2009 EF14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386581 2009 EJ14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386582 2009 FV18 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
386583 2009 FM22 19/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
386584 2009 FC27 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386585 2009 FM30 23/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
386586 2009 FQ30 25/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
386587 2009 FT30 19/03/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
386588 2009 FP33 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386589 2009 FH39 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386590 2009 FZ49 27/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
386591 2009 FN52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
386592 2009 FS54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
386593 2009 FN56 22/03/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
386594 2009 FS56 23/03/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
386595 2009 FY56 25/03/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
386596 2009 FD58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386597 2009 FR59 27/03/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
386598 2009 FO65 18/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386599 2009 FK67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386600 2009 FX68 16/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL