Danh sách tiểu hành tinh/385201–385300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385201 1999 RN215 07/09/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. Trujillo cubewano ( 212 km MPC · JPL
385202 1999 RJ246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
385203 1999 SO15 30/09/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385204 1999 SY23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385205 1999 SU28 21/09/1999 Uccle T. Pauwels 750 m MPC · JPL
385206 1999 TM10 11/10/1999 Prescott P. G. Comba 750 m MPC · JPL
385207 1999 TY45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385208 1999 TS110 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
385209 1999 TN141 06/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385210 1999 TD146 07/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
385211 1999 TG212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
385212 1999 TA250 09/10/1999 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
385213 1999 VN152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
385214 1999 VW166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385215 2000 AR92 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385216 2000 DB9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385217 2000 DF17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385218 2000 DS32 29/02/2000 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
385219 2000 DB41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
385220 2000 DM57 29/02/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
385221 2000 DT88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385222 2000 DR90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385223 2000 EJ176 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385224 2000 FE10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
385225 2000 GE121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
385226 2000 GH153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
385227 2000 JV67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385228 2000 KV33 29/05/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
385229 2000 PK18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
385230 2000 QO109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385231 2000 QQ117 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385232 2000 QQ227 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385233 2000 SZ183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
385234 2000 SK213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385235 2000 SA216 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385236 2000 SF258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385237 2000 SQ281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385238 2000 SX286 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385239 2000 SG289 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385240 2000 SW363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385241 2000 UE65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385242 2000 UZ89 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385243 2000 VW45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
385244 2000 WQ 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
385245 2000 WK2 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
385246 2000 WS150 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385247 2000 YD67 26/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
385248 2001 BH79 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385249 2001 CU43 15/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385250 2001 DH47 20/02/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
385251 2001 DD82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
385252 2001 EB18 01/03/2001 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
385253 2001 FM128 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
385254 2001 FO188 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385255 2001 KC79 22/05/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 900 m MPC · JPL
385256 2001 OU3 18/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
385257 2001 OS33 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
385258 2001 ON43 22/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385259 2001 PP9 12/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 720 m MPC · JPL
385260 2001 QK112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385261 2001 QS158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
385262 2001 QT162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
385263 2001 QB190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
385264 2001 QX202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
385265 2001 QC205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
385266 2001 QB298 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 193 km MPC · JPL
385267 2001 QS330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
385268 2001 RC12 10/09/2001 Socorro LINEAR AMO 3,2 km MPC · JPL
385269 2001 RU38 09/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
385270 2001 RV107 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385271 2001 RT124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385272 2001 RH130 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385273 2001 SR102 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385274 2001 SV127 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385275 2001 SY136 16/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
385276 2001 ST211 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385277 2001 SM214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
385278 2001 SC218 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385279 2001 SD221 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385280 2001 SO225 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
385281 2001 SA247 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
385282 2001 SB252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385283 2001 SS262 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385284 2001 SA274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385285 2001 SN350 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385286 2001 SA355 20/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
385287 2001 TY26 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
385288 2001 TP84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
385289 2001 TH99 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385290 2001 TC137 14/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
385291 2001 TM159 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
385292 2001 TJ170 13/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
385293 2001 TO235 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
385294 2001 UN77 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
385295 2001 UY86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385296 2001 UA129 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385297 2001 UY139 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385298 2001 UP174 18/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
385299 2001 UA181 25/10/2001 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
385300 2001 UB221 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL