Danh sách tiểu hành tinh/386101–386200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386101 2007 RP30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
386102 2007 RL39 08/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,8 km MPC · JPL
386103 2007 RZ40 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
386104 2007 RW59 16/08/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
386105 2007 RF102 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
386106 2007 RF109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386107 2007 RF117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386108 2007 RV123 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
386109 2007 RO128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386110 2007 RY130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386111 2007 RS135 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386112 2007 RQ139 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
386113 2007 RJ148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
386114 2007 RA169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386115 2007 RO170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386116 2007 RH172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386117 2007 RX178 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386118 2007 RB220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386119 2007 RU227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
386120 2007 RO238 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386121 2007 RC262 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386122 2007 RD285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386123 2007 RD286 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386124 2007 RU294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386125 2007 RV299 13/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
386126 2007 RV307 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386127 2007 RQ322 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
386128 2007 RM325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386129 2007 SG24 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386130 2007 TO10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386131 2007 TJ21 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386132 2007 TQ39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386133 2007 TF41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386134 2007 TL61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386135 2007 TC81 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386136 2007 TH91 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
386137 2007 TV92 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386138 2007 TU93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386139 2007 TV106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386140 2007 TC115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
386141 2007 TV132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
386142 2007 TC158 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
386143 2007 TH159 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
386144 2007 TT161 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
386145 2007 TU168 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386146 2007 TM188 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386147 2007 TM191 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386148 2007 TE196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386149 2007 TD245 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
386150 2007 TF256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386151 2007 TD271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386152 2007 TP292 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
386153 2007 TB302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386154 2007 TN316 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386155 2007 TF320 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386156 2007 TV326 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386157 2007 TC366 13/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
386158 2007 TH366 09/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
386159 2007 TB372 13/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
386160 2007 TL373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386161 2007 TU377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386162 2007 TM399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386163 2007 TR433 11/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
386164 2007 TE439 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386165 2007 TO444 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
386166 2007 TA449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386167 2007 UL3 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
386168 2007 UH24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386169 2007 UX48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386170 2007 UE64 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386171 2007 UK79 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386172 2007 UK82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386173 2007 UD89 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386174 2007 UY103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386175 2007 UJ115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
386176 2007 UV124 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386177 2007 UE137 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386178 2007 UU137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386179 2007 VT50 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386180 2007 VQ53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386181 2007 VH60 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386182 2007 VH66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386183 2007 VD79 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386184 2007 VA89 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
386185 2007 VH89 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
386186 2007 VT96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386187 2007 VC107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386188 2007 VB120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386189 2007 VM135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386190 2007 VD142 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386191 2007 VY142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386192 2007 VU150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386193 2007 VO154 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386194 2007 VQ196 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386195 2007 VA211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
386196 2007 VS215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386197 2007 VW217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386198 2007 VG230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386199 2007 VM253 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
386200 2007 VE263 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL