Danh sách tiểu hành tinh/385101–385200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385101 2012 VH66 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385102 2012 VJ67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385103 2012 VP78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385104 2012 VL80 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385105 2012 VT89 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385106 2012 VG92 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
385107 2012 VM92 12/11/1996 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
385108 2012 VL93 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385109 2012 VQ97 03/05/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
385110 2012 VE99 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385111 2012 VX105 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385112 2012 VC107 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
385113 2012 VG107 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
385114 2012 WS26 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385115 2012 XQ1 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385116 2012 XC10 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385117 2012 XX11 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385118 2012 XW52 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
385119 2012 XA63 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385120 2012 XX67 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
385121 2012 XT95 20/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
385122 2012 XQ113 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385123 2012 XW120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
385124 2012 XV153 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385125 2013 AH121 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385126 2013 AG155 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385127 2013 BL60 06/02/1997 Caussols ODAS 9,2 km MPC · JPL
385128 2013 CH121 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
385129 2013 CC215 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
385130 2013 GH79 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
385131 2013 GH109 12/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
385132 2013 RO31 03/05/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
385133 2013 RC53 27/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385134 2013 SB24 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
385135 2013 SC30 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385136 2013 SF51 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385137 2013 SN51 04/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
385138 2013 SA67 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385139 2013 SW86 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385140 2013 SX86 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
385141 2013 TG3 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385142 2013 TO3 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
385143 2013 TT7 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385144 2013 TY13 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
385145 2013 TD19 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385146 2013 TV24 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385147 2013 TP26 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385148 2013 TA32 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385149 2013 TP35 31/01/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
385150 2013 TS38 03/07/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
385151 2013 TQ45 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385152 2013 TF49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385153 2013 TV49 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385154 2013 TR89 17/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
385155 2013 TE90 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385156 2013 TM92 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
385157 2013 TX94 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385158 2013 TP120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385159 2013 TR130 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
385160 2013 UW4 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
385161 2013 UV5 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
385162 2013 UH11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385163 2013 UN12 06/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
385164 2013 UT12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385165 2013 VM 21/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
385166 2013 VA1 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
385167 2013 VF5 06/11/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
385168 2013 VN8 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385169 2013 VR8 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385170 2013 VL11 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
385171 2013 VD16 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385172 2013 VD18 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
385173 2013 VH18 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385174 2013 WL2 14/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
385175 2013 WU3 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385176 2013 WU5 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
385177 2013 WB12 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385178 2013 WX28 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
385179 2013 WK45 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385180 2013 WH53 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385181 2013 WE56 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
385182 2013 WX65 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
385183 2013 XH 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385184 4119 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
385185 1993 RO 14/09/1993 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu 93 km MPC · JPL
385186 1994 AW1 11/01/1994 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin AMO +1km · 810 m MPC · JPL
385187 1995 SL19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385188 1995 ST49 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385189 1996 BZ11 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
385190 1996 XK2 04/12/1996 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
385191 1997 RT5 07/09/1997 Palomar P. Nicholson, B. Gladman, J. A. Burns cubewano ( 161 km MPC · JPL
385192 1997 TR12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385193 1998 BT3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385194 1998 KG62 29/05/1998 Cerro Tololo G. Bernstein cubewano ( 222 km MPC · JPL
385195 1999 FW76 20/03/1999 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
385196 1999 FL89 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
385197 1999 KV5 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385198 1999 NO37 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385199 1999 OE4 20/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 193 km MPC · JPL
385200 1999 RB25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL