Danh sách tiểu hành tinh/385701–385800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385701 2005 TZ158 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
385702 2005 UO9 21/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385703 2005 UO15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385704 2005 UH27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
385705 2005 UJ28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
385706 2005 UB30 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385707 2005 UE46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385708 2005 UV48 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
385709 2005 UQ61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385710 2005 UJ71 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
385711 2005 UH84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385712 2005 UR98 22/10/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
385713 2005 UJ103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
385714 2005 UR103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385715 2005 UL117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385716 2005 UN119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
385717 2005 UC127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385718 2005 UA154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385719 2005 UZ157 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385720 2005 UV160 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
385721 2005 UB179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
385722 2005 UR200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385723 2005 UY269 28/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385724 2005 UB273 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385725 2005 UR299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385726 2005 UQ302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385727 2005 UA338 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385728 2005 UG350 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385729 2005 UQ371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
385730 2005 UH396 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
385731 2005 UP397 28/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
385732 2005 UF413 31/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385733 2005 UG439 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385734 2005 UQ444 30/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
385735 2005 VQ53 04/11/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
385736 2005 VP71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
385737 2005 VQ79 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
385738 2005 VA114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385739 2005 VB130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 740 m MPC · JPL
385740 2005 WK40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
385741 2005 WY41 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385742 2005 WX54 30/10/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385743 2005 WM69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
385744 2005 WV93 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385745 2005 WG193 26/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
385746 2005 XH19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385747 2005 XC30 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385748 2005 XU78 02/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
385749 2005 XR85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385750 2005 XJ112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
385751 2005 YQ7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385752 2005 YZ13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385753 2005 YY16 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385754 2005 YG24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385755 2005 YQ24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
385756 2005 YW30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385757 2005 YK32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385758 2005 YH55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385759 2005 YO69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
385760 2005 YF71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385761 2005 YK74 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385762 2005 YN75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385763 2005 YF76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385764 2005 YN79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385765 2005 YC114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385766 2005 YP121 28/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385767 2005 YD128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
385768 2005 YC144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
385769 2005 YV144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385770 2005 YQ191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385771 2005 YE212 28/12/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
385772 2005 YO258 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385773 2005 YB291 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
385774 2006 AA14 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385775 2006 AE22 05/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
385776 2006 AD23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385777 2006 AJ53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385778 2006 AE74 04/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
385779 2006 AJ79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385780 2006 AO95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
385781 2006 BR 20/01/2006 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
385782 2006 BG42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385783 2006 BV50 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
385784 2006 BK65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385785 2006 BA75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385786 2006 BC75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385787 2006 BM76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385788 2006 BY86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
385789 2006 BT100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385790 2006 BG108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385791 2006 BN114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385792 2006 BV127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385793 2006 BV178 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
385794 2006 BY181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
385795 2006 BJ265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385796 2006 BF277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385797 2006 BV277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385798 2006 BF281 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385799 2006 CZ 03/02/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385800 2006 CA1 03/02/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL