Danh sách tiểu hành tinh/384701–384800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384701 2011 HL12 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384702 2011 HE27 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384703 2011 HP27 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384704 2011 HW29 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
384705 2011 HQ30 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384706 2011 HB33 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384707 2011 HS33 29/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384708 2011 HK41 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384709 2011 HR41 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384710 2011 HV44 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384711 2011 HH51 30/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
384712 2011 HM51 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384713 2011 HR55 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384714 2011 HF56 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384715 2011 HU58 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384716 2011 HW58 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384717 2011 HT70 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384718 2011 HL78 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384719 2011 HU78 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
384720 2011 HC92 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
384721 2011 HC101 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384722 2011 HN102 04/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384723 2011 JG5 12/04/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384724 2011 JU8 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384725 2011 JZ16 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384726 2011 JC27 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384727 2011 JN29 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384728 2011 KT 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384729 2011 KE2 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
384730 2011 KR3 03/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
384731 2011 KZ9 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384732 2011 KN19 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
384733 2011 KS26 04/05/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
384734 2011 KT32 04/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384735 2011 KZ32 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384736 2011 KM33 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384737 2011 LK5 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384738 2011 LZ6 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384739 2011 LU12 08/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
384740 2011 LX12 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384741 2011 LX14 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384742 2011 LR26 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384743 2011 MY4 11/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384744 2011 OY23 02/02/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
384745 2011 OE29 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384746 2011 OH33 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384747 2011 OB49 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384748 2011 ON56 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384749 2011 PL4 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
384750 2011 QK26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384751 2011 QW41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
384752 2011 QD52 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384753 2011 QM54 06/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
384754 2011 QD58 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384755 2011 QT63 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384756 2011 QD75 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
384757 2011 SR14 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384758 2011 ST263 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384759 2011 WL90 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384760 2012 FV44 27/06/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
384761 2012 HM43 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384762 2012 HM63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384763 2012 JA28 05/03/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
384764 2012 KK 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384765 2012 KO24 29/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384766 2012 KE42 13/10/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
384767 2012 LN 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384768 2012 LE6 17/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
384769 2012 LT23 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
384770 2012 ML4 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384771 2012 MH16 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384772 2012 OE 28/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
384773 2012 ON5 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
384774 2012 PF 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384775 2012 PV 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384776 2012 PY1 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384777 2012 PT2 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384778 2012 PM10 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384779 2012 PP10 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384780 2012 PC12 14/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
384781 2012 PY13 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384782 2012 PN21 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384783 2012 PE23 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384784 2012 PL26 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384785 2012 PG31 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384786 2012 PB35 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384787 2012 PG37 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
384788 2012 PH37 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384789 2012 PU43 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384790 2012 PY43 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384791 2012 QV13 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384792 2012 QK15 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384793 2012 QD20 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384794 2012 QD21 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384795 2012 QK24 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384796 2012 QT25 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384797 2012 QA26 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384798 2012 QQ27 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
384799 2012 QO28 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384800 2012 QV28 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL