Danh sách tiểu hành tinh/385601–385700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385601 2005 ES116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
385602 2005 EK130 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385603 2005 ED184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385604 2005 EV205 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
385605 2005 EJ225 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 560 m MPC · JPL
385606 2005 EV250 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
385607 2005 EO297 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie res · 161 km MPC · JPL
385608 2005 GM10 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385609 2005 GS34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
385610 2005 GV56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385611 2005 GC65 02/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385612 2005 GQ79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385613 2005 GP91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
385614 2005 GA142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385615 2005 GF210 09/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
385616 2005 JP128 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385617 2005 ML21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385618 2005 MW21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
385619 2005 MB22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
385620 2005 MA26 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
385621 2005 MS31 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385622 2005 NR4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
385623 2005 NT5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385624 2005 ND22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385625 2005 NS30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
385626 2005 NO31 04/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
385627 2005 NZ43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385628 2005 NG84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385629 2005 OU18 30/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
385630 2005 OP21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385631 2005 QK52 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
385632 2005 QQ52 27/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
385633 2005 QD57 29/08/2005 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
385634 2005 QW65 12/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
385635 2005 QX73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
385636 2005 QS75 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385637 2005 QQ88 29/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 900 m MPC · JPL
385638 2005 QY110 27/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
385639 2005 QB116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385640 2005 QW116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
385641 2005 QT120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385642 2005 QX131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
385643 2005 QR133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385644 2005 QH138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385645 2005 QS174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385646 2005 QN175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385647 2005 QR178 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385648 2005 QU181 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
385649 2005 QG190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385650 2005 RW11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
385651 2005 RZ14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385652 2005 RU21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
385653 2005 RL23 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385654 2005 RY23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
385655 2005 RW40 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
385656 2005 RK51 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
385657 2005 SQ14 25/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
385658 2005 SS21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385659 2005 SZ35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385660 2005 SM47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
385661 2005 SZ51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385662 2005 SH92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
385663 2005 SH95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385664 2005 SG99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385665 2005 SR99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385666 2005 SH100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385667 2005 ST113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385668 2005 ST130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385669 2005 SS144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385670 2005 SD145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385671 2005 SB167 14/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
385672 2005 SK169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385673 2005 SD179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
385674 2005 SW183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385675 2005 SY187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
385676 2005 SR188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
385677 2005 SS195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385678 2005 SQ204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
385679 2005 SV206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385680 2005 SX206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
385681 2005 SA211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385682 2005 SN239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385683 2005 SA249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
385684 2005 SF252 24/09/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
385685 2005 SK255 22/09/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
385686 2005 SO260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
385687 2005 SF286 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
385688 2005 TK12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385689 2005 TP16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385690 2005 TM37 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385691 2005 TX45 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
385692 2005 TH52 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385693 2005 TR52 11/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
385694 2005 TV60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
385695 Clete 2005 TO74 08/10/2005 Las Campanas C. Trujillo, S. S. Sheppard 97 km MPC · JPL
385696 2005 TV100 07/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
385697 2005 TC104 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
385698 2005 TB114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
385699 2005 TX121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
385700 2005 TL153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL