Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/384401–384500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384401 2009 WK43 17/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384402 2009 WA45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
384403 2009 WU65 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
384404 2009 WT70 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
384405 2009 WU70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384406 2009 WZ70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
384407 2009 WF84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384408 2009 WH93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
384409 2009 WK93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
384410 2009 WM126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384411 2009 WK143 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384412 2009 WJ165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384413 2009 WN166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384414 2009 WZ167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384415 2009 WR176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384416 2009 WZ194 17/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384417 2009 WO196 25/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384418 2009 WQ204 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384419 2009 WD225 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
384420 2009 WJ230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384421 2009 WY234 19/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384422 2009 WQ262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384423 2009 WE263 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384424 2009 XX1 16/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384425 2009 XY8 13/12/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
384426 2009 XL13 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
384427 2009 XM16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384428 2009 XR17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384429 2009 XY20 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384430 2009 XM22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384431 2009 XX22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384432 2009 YQ2 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
384433 2009 YN14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384434 2009 YS14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
384435 2009 YZ20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384436 2009 YC23 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384437 2009 YQ23 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384438 2010 AU5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384439 2010 AG12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384440 2010 AD21 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384441 2010 AX24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384442 2010 AL25 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384443 2010 AQ25 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384444 2010 AV30 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384445 2010 AW30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384446 2010 AD59 06/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384447 2010 AA64 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384448 2010 AU65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384449 2010 AL66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384450 2010 AX68 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384451 2010 AC71 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384452 2010 AB73 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384453 2010 AG86 08/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
384454 2010 AS99 12/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
384455 2010 AY117 13/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
384456 2010 BW1 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384457 2010 BY1 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
384458 2010 BM2 18/01/2010 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
384459 2010 BM4 24/01/2010 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 1,6 km MPC · JPL
384460 2010 BC5 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
384461 2010 BS7 16/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
384462 2010 BX20 17/01/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
384463 2010 BM57 21/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
384464 2010 BO57 21/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
384465 2010 BQ65 22/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
384466 2010 BK71 23/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
384467 2010 BL74 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384468 2010 BU75 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384469 2010 CV2 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384470 2010 CO3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384471 2010 CU3 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384472 2010 CY24 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384473 2010 CE26 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384474 2010 CX28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384475 2010 CT34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384476 2010 CY37 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384477 2010 CN38 13/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
384478 2010 CF39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384479 2010 CF40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384480 2010 CA42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384481 2010 CR42 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
384482 2010 CH43 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384483 2010 CU44 15/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
384484 2010 CZ56 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
384485 2010 CA57 13/02/2010 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
384486 2010 CP59 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384487 2010 CW62 09/02/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384488 2010 CG65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384489 2010 CH65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384490 2010 CS65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384491 2010 CS66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384492 2010 CT74 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384493 2010 CC76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384494 2010 CB79 13/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
384495 2010 CQ80 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384496 2010 CE82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384497 2010 CM85 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384498 2010 CM91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384499 2010 CV93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384500 2010 CL95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL