Danh sách tiểu hành tinh/384201–384300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384201 2009 BW155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384202 2009 BK156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384203 2009 BN168 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384204 2009 BS172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384205 2009 BE183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384206 2009 BB186 29/01/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
384207 2009 BT186 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384208 2009 BU186 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384209 2009 BQ188 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
384210 2009 CS6 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384211 2009 CF29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384212 2009 CB30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384213 2009 CY31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384214 2009 CJ32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384215 2009 CX38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384216 2009 CT49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384217 2009 CN59 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384218 2009 CX60 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
384219 2009 CM63 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
384220 2009 DK4 21/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
384221 2009 DN9 17/02/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
384222 2009 DP9 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384223 2009 DG17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
384224 2009 DV22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384225 2009 DP26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
384226 2009 DA31 23/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,7 km MPC · JPL
384227 2009 DZ32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384228 2009 DN35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384229 2009 DQ40 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384230 2009 DT47 28/02/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
384231 2009 DP531 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
384232 2009 DR54 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384233 2009 DU55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384234 2009 DZ55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384235 2009 DO57 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384236 2009 DC58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384237 2009 DU63 20/02/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384238 2009 DY66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384239 2009 DM71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
384240 2009 DH74 26/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384241 2009 DG76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384242 2009 DN77 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384243 2009 DA94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384244 2009 DP107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384245 2009 DF116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384246 2009 DJ123 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
384247 2009 DW123 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
384248 2009 DG135 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384249 2009 DH137 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384250 2009 DZ138 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384251 2009 DT141 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384252 2009 ES3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
384253 2009 EU14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384254 2009 EY14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384255 2009 EL16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384256 2009 EJ18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384257 2009 EX18 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384258 2009 EG20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
384259 2009 EB28 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
384260 2009 EY28 06/03/2009 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
384261 2009 FF3 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
384262 2009 FP25 22/03/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 3,4 km MPC · JPL
384263 2009 FD26 16/03/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
384264 2009 FW32 17/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
384265 2009 FJ33 21/03/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
384266 2009 FO43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 4,6 km MPC · JPL
384267 2009 FA51 28/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
384268 2009 FM52 28/03/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
384269 2009 FU74 18/03/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
384270 2009 HQ5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384271 2009 HU74 10/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
384272 2009 HR94 16/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384273 2009 KK9 24/05/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
384274 2009 PD2 15/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 700 m MPC · JPL
384275 2009 PO3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
384276 2009 PV11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384277 2009 QR5 17/08/2009 Altschwendt W. Ries 710 m MPC · JPL
384278 2009 QM8 17/08/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
384279 2009 QR10 15/08/2009 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
384280 2009 QL18 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384281 2009 QC20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
384282 Evgeniyegorov 2009 QU38 28/08/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 900 m MPC · JPL
384283 2009 QC39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
384284 2009 QE43 26/08/2009 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
384285 2009 QV47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
384286 2009 QJ51 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384287 2009 RA7 10/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384288 2009 RA14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384289 2009 RJ14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384290 2009 RL14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384291 2009 RM15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384292 2009 RU15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384293 2009 RM25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384294 2009 RH26 13/09/2009 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
384295 2009 RH27 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384296 2009 RM42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
384297 2009 RS44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
384298 2009 RJ55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
384299 2009 RO58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384300 2009 SB3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL