Danh sách tiểu hành tinh/384101–384200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384101 2008 WW45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384102 2008 WT47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384103 2008 WO49 18/11/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
384104 2008 WR70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384105 2008 WR82 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384106 2008 WY82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384107 2008 WE90 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384108 2008 WV91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384109 2008 WS93 26/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
384110 2008 WF94 24/11/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 1,8 km MPC · JPL
384111 2008 WJ95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
384112 2008 WV97 19/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384113 2008 WF127 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384114 2008 WK129 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
384115 2008 WR133 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
384116 2008 WD134 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384117 2008 WK137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384118 2008 WP139 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384119 2008 WV140 19/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
384120 2008 WJ141 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384121 2008 XP1 02/12/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384122 2008 XL32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
384123 2008 XC42 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384124 2008 XH47 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384125 2008 XF49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
384126 2008 YN11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384127 2008 YG49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384128 2008 YR58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384129 2008 YZ65 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384130 2008 YW69 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
384131 2008 YJ75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384132 2008 YZ83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384133 2008 YA86 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384134 2008 YS87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384135 2008 YC91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384136 2008 YR97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384137 2008 YU99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384138 2008 YY103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384139 2008 YM106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384140 2008 YU117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
384141 2008 YA118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384142 2008 YQ129 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384143 2008 YV134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384144 2008 YJ137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384145 2008 YR138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384146 2008 YX151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384147 2008 YG152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384148 2008 YD154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384149 2008 YK165 30/12/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
384150 2008 YF171 22/12/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
384151 2009 AO13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384152 2009 AQ13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384153 2009 AV14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384154 2009 AH20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384155 2009 AJ24 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384156 2009 AF25 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384157 2009 AV26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384158 2009 AK27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384159 2009 AS32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384160 2009 AS33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384161 2009 AO35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384162 2009 AP43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
384163 2009 AH47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384164 2009 AH49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384165 2009 BB10 21/01/2009 Sandlot G. Hug 2,5 km MPC · JPL
384166 2009 BR20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384167 2009 BO25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
384168 2009 BR29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384169 2009 BW30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384170 2009 BK31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384171 2009 BC35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384172 2009 BH35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384173 2009 BL41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384174 2009 BK44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384175 2009 BN44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384176 2009 BM49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384177 2009 BQ51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384178 2009 BK52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384179 2009 BK56 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384180 2009 BS67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384181 2009 BH70 25/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384182 2009 BK75 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
384183 2009 BC76 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
384184 2009 BN83 20/01/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
384185 2009 BX85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384186 2009 BT90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384187 2009 BR94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384188 2009 BS101 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384189 2009 BJ103 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384190 2009 BT106 28/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
384191 2009 BG107 28/01/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
384192 2009 BH113 26/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
384193 2009 BH117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384194 2009 BO118 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384195 2009 BA131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384196 2009 BZ132 31/01/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
384197 2009 BP137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384198 2009 BP146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384199 2009 BK150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384200 2009 BZ153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL