Danh sách tiểu hành tinh/384801–384900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384801 2012 QJ30 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384802 2012 QN33 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
384803 2012 QT33 20/03/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
384804 2012 QL34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384805 2012 QU34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384806 2012 QD36 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
384807 2012 QL36 30/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384808 2012 QX36 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384809 2012 QA41 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384810 2012 QW41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
384811 2012 QQ44 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384812 2012 QN50 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384813 2012 QD51 14/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
384814 2012 RX1 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384815 Żołnowski 2012 RC3 24/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
384816 2012 RW3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384817 2012 RD5 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384818 2012 RE5 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
384819 2012 RE7 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384820 2012 RR12 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384821 2012 RT12 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384822 2012 RJ13 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384823 2012 RO18 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384824 2012 RA21 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384825 2012 RP22 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384826 2012 RM23 02/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384827 2012 RV25 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384828 2012 RQ26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384829 2012 RK28 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
384830 2012 RX28 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384831 2012 RR30 05/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
384832 2012 RD31 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384833 2012 RW35 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384834 2012 RR38 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
384835 2012 RG40 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384836 2012 RA42 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
384837 2012 SA 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
384838 2012 SG 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384839 2012 SB1 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384840 2012 SD2 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384841 2012 SN4 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384842 2012 SD5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384843 2012 SG5 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
384844 2012 SV5 03/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384845 2012 ST7 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384846 2012 SG9 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384847 2012 SK10 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384848 2012 SB11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384849 2012 SO14 15/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
384850 2012 SR14 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384851 2012 SW15 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384852 2012 SU17 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384853 2012 SA19 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384854 2012 SB19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384855 2012 SN21 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384856 2012 SX22 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384857 2012 ST24 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
384858 2012 ST27 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384859 2012 SD28 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384860 2012 SN28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384861 2012 SP28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384862 2012 SL29 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384863 2012 SP29 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384864 2012 SR30 09/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
384865 2012 SR31 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384866 2012 SM33 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384867 2012 SE34 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384868 2012 SO34 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384869 2012 SY37 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384870 2012 SW40 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384871 2012 SA41 30/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
384872 2012 SN42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384873 2012 SP42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384874 2012 SW42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384875 2012 SE45 25/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384876 2012 SO46 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384877 2012 SH47 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
384878 2012 SK49 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384879 2012 ST59 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384880 2012 SG60 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
384881 2012 SL60 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384882 2012 SP60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
384883 2012 SZ64 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384884 2012 SY65 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384885 2012 SC66 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
384886 2012 TN3 01/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384887 2012 TG6 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384888 2012 TT8 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384889 2012 TB9 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384890 2012 TL10 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
384891 2012 TJ16 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384892 2012 TE18 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384893 2012 TQ18 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
384894 2012 TL21 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384895 2012 TT26 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384896 2012 TT27 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384897 2012 TR28 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384898 2012 TR29 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384899 2012 TN31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384900 2012 TO31 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL