Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/383801–383900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383801 2007 YZ26 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
383802 2007 YQ30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
383803 2007 YD49 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383804 2007 YQ52 30/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
383805 2007 YQ65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383806 2007 YN69 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
383807 2007 YQ69 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383808 2007 YB72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383809 2008 AC6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383810 2008 AD6 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383811 2008 AE34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
383812 2008 AV71 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
383813 2008 AQ94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
383814 2008 BE19 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
383815 2008 BX52 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
383816 2008 CP32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
383817 2008 CU72 09/02/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 670 m MPC · JPL
383818 2008 CL106 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383819 2008 CT174 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383820 2008 DZ18 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383821 2008 DN32 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
383822 2008 DC48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
383823 2008 EE12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
383824 2008 EY38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383825 2008 EG73 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383826 2008 ES83 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383827 2008 EU142 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
383828 2008 FK50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383829 2008 FB66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383830 2008 FN66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383831 2008 FZ67 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383832 2008 FR69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383833 2008 FS99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383834 2008 FS102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383835 2008 FD132 16/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
383836 2008 GJ68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383837 2008 GV73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
383838 2008 GA100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383839 2008 GM102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383840 2008 GT123 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383841 2008 HP18 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383842 2008 JY2 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383843 2008 JA18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
383844 2008 JD20 07/05/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
383845 2008 JE22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383846 2008 JN26 15/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383847 2008 JD38 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383848 2008 KT10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383849 2008 LM4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
383850 2008 OU1 16/06/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383851 2008 OQ6 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
383852 2008 OF22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383853 2008 OO23 28/07/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383854 2008 PA2 03/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
383855 2008 PO5 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
383856 2008 PH12 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
383857 2008 PQ17 10/08/2008 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
383858 2008 PD21 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
383859 2008 QG 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
383860 2008 QB4 24/08/2008 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
383861 2008 QU5 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
383862 2008 QR24 30/08/2008 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
383863 2008 QO29 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
383864 2008 QU44 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
383865 2008 QE45 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
383866 2008 QO45 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
383867 2008 RZ23 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
383868 2008 RK25 05/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
383869 2008 RA26 02/09/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
383870 2008 RJ36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383871 2008 RF38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383872 2008 RO49 07/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383873 2008 RZ50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383874 2008 RX62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383875 2008 RA64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383876 2008 RF75 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383877 2008 RM96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383878 2008 RW100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
383879 2008 RE108 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383880 2008 RQ108 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383881 2008 RO115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383882 2008 RJ129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383883 2008 RU136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383884 2008 RT137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383885 2008 RN139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383886 2008 RH140 09/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383887 2008 RO142 07/09/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
383888 2008 RB146 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
383889 2008 SF1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
383890 2008 SM4 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383891 2008 SV5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
383892 2008 SK6 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
383893 2008 SR28 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383894 2008 ST30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
383895 2008 SG36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383896 2008 SA41 20/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
383897 2008 ST44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383898 2008 SQ45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383899 2008 SD47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383900 2008 SA52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL