Danh sách tiểu hành tinh/384601–384700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384601 2010 OW101 29/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
384602 2010 RM167 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
384603 2010 TM20 01/10/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
384604 2010 TJ177 19/05/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
384605 2010 UC76 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
384606 2010 XA35 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
384607 2011 AJ10 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384608 2011 AW40 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
384609 2011 BJ29 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
384610 2011 BU40 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384611 2011 BN72 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384612 2011 BQ81 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384613 2011 BB101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384614 2011 BP115 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384615 2011 CC6 19/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
384616 2011 CH8 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384617 2011 CG17 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
384618 2011 CM29 27/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
384619 2011 CV73 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384620 2011 CJ82 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384621 2011 CW87 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
384622 2011 CD90 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384623 2011 CE102 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
384624 2011 CY106 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
384625 2011 CJ117 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
384626 2011 CR117 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
384627 2011 DE 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384628 2011 DA4 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384629 2011 DJ18 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384630 2011 DV18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384631 2011 DS24 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384632 2011 DM25 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384633 2011 DU41 25/02/2011 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
384634 2011 EL6 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
384635 2011 EP19 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384636 2011 EB23 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384637 2011 EZ38 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
384638 2011 EU40 10/06/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
384639 2011 EY42 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384640 2011 EM44 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
384641 2011 EF45 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384642 2011 ED52 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384643 2011 EU62 06/03/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
384644 2011 ES69 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
384645 2011 EN71 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384646 2011 EV76 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384647 2011 EJ79 04/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384648 2011 EA86 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384649 2011 FK2 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384650 2011 FN3 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384651 2011 FR3 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384652 2011 FY6 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384653 2011 FQ9 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384654 2011 FD11 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
384655 2011 FG11 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384656 2011 FK13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
384657 2011 FQ15 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384658 2011 FB16 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384659 2011 FN17 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
384660 2011 FF18 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384661 2011 FZ18 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384662 2011 FF23 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
384663 2011 FP28 20/07/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
384664 2011 FD33 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
384665 2011 FP33 15/03/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
384666 2011 FE35 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
384667 2011 FU37 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384668 2011 FX48 15/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
384669 2011 FL49 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384670 2011 FM55 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384671 2011 FF61 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384672 2011 FX63 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
384673 2011 FN70 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
384674 2011 FX78 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384675 2011 FT83 29/02/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
384676 2011 FC86 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384677 2011 FT133 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384678 2011 FM152 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384679 2011 GR3 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
384680 2011 GH11 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
384681 2011 GJ30 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
384682 2011 GX30 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
384683 2011 GD31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384684 2011 GO32 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384685 2011 GV32 17/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384686 2011 GS35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384687 2011 GX57 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384688 2011 GF58 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384689 2011 GJ59 23/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
384690 2011 GE61 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384691 2011 GM74 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384692 2011 GN74 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384693 2011 GN84 20/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
384694 2011 HR1 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384695 2011 HG6 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
384696 2011 HN6 04/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384697 2011 HJ9 12/04/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
384698 2011 HH11 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384699 2011 HQ11 18/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
384700 2011 HV11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL