Danh sách tiểu hành tinh/383401–383500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383401 2006 UU6 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
383402 2006 UD19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383403 2006 UV23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383404 2006 UL27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
383405 2006 UG56 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
383406 2006 US67 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383407 2006 UF70 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383408 2006 UQ108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383409 2006 UN127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383410 2006 UQ137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
383411 2006 UV181 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
383412 2006 UL194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383413 2006 UZ201 22/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383414 2006 UV211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383415 2006 UM213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383416 2006 UC215 26/10/2006 Kitami K. Endate 980 m MPC · JPL
383417 DAO 2006 UY216 23/10/2006 Mauna Kea D. D. Balam 3,5 km MPC · JPL
383418 2006 UZ226 20/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383419 2006 UM228 20/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383420 2006 UG245 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383421 2006 UV249 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
383422 2006 UN286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383423 2006 UR329 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383424 2006 UD330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
383425 2006 UL346 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
383426 2006 UO346 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
383427 2006 VE24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
383428 2006 VR49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383429 2006 VM58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383430 2006 VC63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383431 2006 VM64 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383432 2006 VQ99 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
383433 2006 VH103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
383434 2006 VK116 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
383435 2006 VG120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383436 2006 VT133 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
383437 2006 VQ135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383438 2006 VS136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383439 2006 VB142 13/11/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383440 2006 WB8 16/11/2006 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
383441 2006 WC33 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383442 2006 WF36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383443 2006 WE37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383444 2006 WW52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383445 2006 WY61 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383446 2006 WC88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383447 2006 WU103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
383448 2006 WD105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
383449 2006 WK127 24/11/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
383450 2006 WL129 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383451 2006 WV152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
383452 2006 WE158 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
383453 2006 WD201 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
383454 2006 WC205 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383455 2006 XU17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383456 2006 XP32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383457 2006 XK43 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383458 2006 XW43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
383459 2006 XY70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
383460 2006 XG72 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383461 2006 YP3 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
383462 2006 YD4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383463 2006 YK12 20/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
383464 2006 YH18 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
383465 2006 YZ18 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383466 2006 YJ35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383467 2006 YG37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383468 2006 YH38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383469 2006 YV39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
383470 2006 YC40 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383471 2006 YU51 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383472 2006 YX52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383473 2007 AB1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
383474 2007 AC5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383475 2007 AU8 11/01/2007 Gnosca S. Sposetti 780 m MPC · JPL
383476 2007 AH29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
383477 2007 AA30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383478 2007 AM30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383479 2007 BR 16/01/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
383480 2007 BU1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383481 2007 BZ13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383482 2007 BN14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
383483 2007 BX14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383484 2007 BA22 24/01/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
383485 2007 BW23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383486 2007 BL28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383487 2007 BV28 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 4,6 km MPC · JPL
383488 2007 BK40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
383489 2007 BH43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
383490 2007 BQ43 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
383491 2007 BF48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
383492 Aubert 2007 BK50 21/01/2007 Nogales J.-C. Merlin 860 m MPC · JPL
383493 2007 BQ51 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
383494 2007 BB56 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383495 2007 BX57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
383496 2007 BP62 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
383497 2007 BW62 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
383498 2007 BG74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
383499 2007 BD76 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383500 2007 BK100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL