Danh sách tiểu hành tinh/384301–384400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384301 2009 SS19 20/09/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
384302 2009 SV22 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
384303 2009 SM37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384304 2009 SA39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
384305 2009 SU60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384306 2009 SJ67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384307 2009 SJ88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
384308 2009 SG108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
384309 2009 SD118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384310 2009 SH118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384311 2009 SB121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
384312 2009 SS130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384313 2009 SW143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
384314 2009 SV152 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384315 2009 SP158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384316 2009 SO167 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384317 2009 SJ202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
384318 2009 SG209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384319 2009 SH214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384320 2009 SW214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
384321 2009 ST223 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
384322 2009 SY224 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
384323 2009 SZ239 17/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
384324 2009 SL251 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
384325 2009 SP268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
384326 2009 SM271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384327 2009 SM289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384328 2009 SJ302 16/09/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
384329 2009 SQ304 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384330 2009 SD330 11/11/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
384331 2009 SA332 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384332 2009 SK337 27/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
384333 2009 SJ343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
384334 2009 SC347 27/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384335 2009 SP350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
384336 2009 SY362 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
384337 2009 TF1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
384338 2009 TR2 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
384339 2009 TM3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
384340 2009 TE4 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 820 m MPC · JPL
384341 2009 TC9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
384342 2009 TW10 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
384343 2009 TO12 10/10/2009 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
384344 2009 TP14 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
384345 2009 TU26 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384346 2009 TO27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
384347 2009 TO30 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384348 2009 TZ35 14/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384349 2009 TT44 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
384350 2009 UQ1 16/10/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
384351 2009 UC2 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384352 2009 UX16 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
384353 2009 UV17 20/10/2009 Mayhill iTelescope Obs. 980 m MPC · JPL
384354 2009 UA28 22/10/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
384355 2009 UW33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
384356 2009 UA71 22/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384357 2009 UA72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384358 2009 UL72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384359 2009 UM74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
384360 2009 UV80 22/10/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
384361 2009 UP81 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
384362 2009 UV83 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
384363 2009 US85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384364 2009 UT93 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
384365 2009 UR102 24/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
384366 2009 UF108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
384367 2009 UB110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384368 2009 UX116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
384369 2009 UF125 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384370 2009 UC131 16/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
384371 2009 UM136 24/10/2009 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
384372 2009 UW138 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384373 2009 UL150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384374 2009 UE152 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384375 2009 VC3 10/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,0 km MPC · JPL
384376 2009 VG3 09/11/2009 Kachina J. Hobart 1,7 km MPC · JPL
384377 2009 VR5 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
384378 2009 VS24 09/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
384379 2009 VX26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384380 2009 VZ26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384381 2009 VQ28 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
384382 2009 VF38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
384383 2009 VD45 11/11/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
384384 2009 VJ46 09/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
384385 2009 VK64 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384386 2009 VG69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384387 2009 VY70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384388 2009 VE73 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384389 2009 VO76 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384390 2009 VL77 09/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384391 2009 VT78 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
384392 2009 VC80 11/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384393 2009 VU93 15/11/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
384394 2009 VR111 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
384395 2009 VF114 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384396 2009 WO1 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
384397 2009 WB27 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
384398 2009 WG27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384399 2009 WW36 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384400 2009 WG43 17/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL