Danh sách tiểu hành tinh/383301–383400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383301 2006 GR5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383302 2006 GA8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383303 2006 GV37 02/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
383304 2006 GN39 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
383305 2006 GZ43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383306 2006 GU49 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
383307 2006 HN11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383308 2006 HR20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383309 2006 HW29 18/04/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
383310 2006 HO60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
383311 2006 HU65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383312 2006 HN67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383313 2006 HZ70 25/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383314 2006 HT74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383315 2006 HA77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383316 2006 HU82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383317 2006 HC92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383318 2006 HN93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383319 2006 HO102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383320 2006 HH120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383321 2006 HN121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383322 2006 HB151 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
383323 2006 JL6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
383324 2006 JU18 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383325 2006 JR41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383326 2006 KF12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383327 2006 KD17 20/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
383328 2006 KW18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383329 2006 KG38 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
383330 2006 KM41 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383331 2006 KS48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383332 2006 KY57 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383333 2006 KZ59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383334 2006 KB61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383335 2006 KB66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383336 2006 KW105 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383337 2006 KH120 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
383338 2006 KZ122 26/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
383339 2006 PX10 13/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
383340 2006 PN19 13/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
383341 2006 PQ37 13/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
383342 2006 QT22 19/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
383343 2006 QY96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383344 2006 QS103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
383345 2006 QV107 28/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383346 2006 QE110 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383347 2006 QF160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383348 2006 QJ170 26/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
383349 2006 RC23 12/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
383350 2006 RS25 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383351 2006 RK27 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
383352 2006 RS28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383353 2006 RP40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383354 2006 RW56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383355 2006 RQ121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383356 2006 RG122 06/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383357 2006 SC9 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383358 2006 SW10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383359 2006 SZ10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383360 2006 SP17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383361 2006 SL28 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383362 2006 SE41 18/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
383363 2006 SQ41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383364 2006 SN59 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
383365 2006 SV59 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383366 2006 SO76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383367 2006 SA111 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
383368 2006 SZ114 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383369 2006 SD121 18/09/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
383370 2006 SG133 17/09/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
383371 2006 SU163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383372 2006 SC167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
383373 2006 SJ169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383374 2006 SH213 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383375 2006 SZ214 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383376 2006 SN229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
383377 2006 SQ252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383378 2006 SZ261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
383379 2006 SL289 26/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383380 2006 SF316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
383381 2006 SY364 17/12/2003 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
383382 2006 SG376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
383383 2006 SW384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
383384 2006 SG396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383385 2006 SB409 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
383386 2006 TR8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
383387 2006 TC11 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383388 2006 TK18 30/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
383389 2006 TJ21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383390 2006 TA22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383391 2006 TL23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383392 2006 TU23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383393 2006 TE30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383394 2006 TP33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
383395 2006 TB59 13/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 820 m MPC · JPL
383396 2006 TB63 10/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
383397 2006 TN71 11/10/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
383398 2006 TE76 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383399 2006 TM87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
383400 2006 TU116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL